Sa akšamom sutra nastupa Mevlud mjesec - Mjesec rođenja Muhammeda a.s.

Aktuelnosti

Moderators: Urednik foruma, VIP

Post Reply
User avatar
Rum
Urednik foruma
Urednik foruma
Reactions: 6943
Posts: 40867
Joined: 17 Oct 2010, 17:29
Contact:
Status: Offline

Sa akšamom sutra nastupa Mevlud mjesec - Mjesec rođenja Muhammeda a.s.

Post by Rum » 08 Nov 2018, 17:33

Image

Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu, prigodnim programima obilježavaju mubarek mjesec rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s. koji počinje sutra s akšamom.

Muhammed a.s. je rođen u Mekki, u ponedjeljak, 12. rebiu-l-evvela ili 20.aprila 570. godine. Sin je Abdullaha i Amine, iz arapskoga plemena Kurejš. Pored poslaničke uloge, za muslimane on je najvažnija ličnost među svim ljudskim veličinama o kojima postoji povijesno svjedočanstvo. On je najbolji primjer svih ljudskih vrlina, uzor čovjeka, roditelja, prijatelja, državnika, vojskovođe …

Vjernici se raduju danu u kome je rođen Allahov Poslanik a.s., to je, po mišljenju islamskih učenjaka, vjernika, dan kada je poteklo svjetlo upute i znanja cijelom svijetu. To je dan u kome je rođen onaj za koga Uzvišeni Bog u Kur'anu kaže:” „A tebe smo (Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali“ (El-Enbija’, 107.) .”

Tokom tog mjeseca u džamijama, kućama, mahalama u znak zahvalnosti Allahu dž.š. što im je podario Poslanika, muslimani priređuju mevludske svečanosti, uče Kur'an, ilahije i kaside, slušaju predavanja o Poslanikovom a.s, životu, njegovoj časnoj porodici, ashabima...

Također u BiH i na Balkanu općenito, obično se uči mevlud (spjev), recitiraju se stihovi koji govore o rođenju Poslanika Muhammeda, njegovom dignitetu, životu, radu, stihovi koji pozivaju na pokornost Bogu, raspiruju ljubav prema Poslaniku a.s. i njegovoj časnoj porodici i ashbabima, promoviraju pobožnost i čudoređe.

Kao posebnost mevluda je šerbe, tradicionalni bosanski napitak napravljen od cimta i klinčića, a koji svojim mirisom i okusom okrepljuje organizam.

Muslimani posebno tokom tog mjeseca iz ljubavi prema Božijem Miljeniku donose puno salavata na Muhammeda a.s. onako kako Bog dragi naređuje "Allah i Njegovi meleki blagosiljaju Vjerovjesnika, o, vjernici, blagosiljajte ga i vi, i pozdrav mu šaljite!” (El-Ahzab, 56)

U vrijeme Muhammeda a.s. njegovi prijatelji (ashabi) i oni poslije njih, sve do današnjih dana pisali su prekrasne stihove o Muhammedu a.s.

Najčuveniji od njih je bio Hasan ibn Sabit kojemu je Muhammed a.s. odredio mjesto (minber) u džamiji s kojeg je povremeno recitirao svoju poeziju. Uz Hasana ibn Sabita, stihove o Allahovom poslaniku a.s. i ljepoti islama izricali su i Alija ibn ebi Talib, Seleme ibni el-Ekva, Hubejb ibn Adij, Abdulah ibn Revaha, Selman el-Farisi, Ebu Bekr i drugi.

Božiji Poslanik Muhammed, a.s., preselio je na ahiret u Medini u 63.godini života, 12.rebiul-evvela u ponedjeljak, 11.god. po Hidžri, odnosno, 632.godine.

Prenosi se da je Alija ibn Ebi Taliba da je o Muhammedu a.s. rekao "Bio je najljubazniji od ljudi, najiskreniji u govoru, najblaže naravi i najplemenitijeg roda. Ko bi ga iznenada ugledao, osjetio bi strahopoštovanje, a ko bi ga dobro upoznao, zavolio bi ga. Svi koji su ga opisivali govorili su 'ni prije njega, ni nakon njega nikad nisam vidio nekog sličnog', prenosi Fena.
2
2 Image
„Sve što se događa, sve što sam ikada uradio, sve što je bilo ko drugi ikada uradio je dio savršenog plana, tako da ne postoji nikakva greška.“ :p

User avatar
Mutevelija
Energetski vampir
Energetski vampir
Reactions: 3966
Posts: 42380
Joined: 28 Nov 2015, 20:04
Location: 25.2.2018/28.9.2018
Status: Offline

Re: Sa akšamom sutra nastupa Mevlud mjesec - Mjesec rođenja Muhammeda a.s.

Post by Mutevelija » 08 Nov 2018, 17:48

"Amina, majka Muhammed pejgambera,Ona sadef rodi, zrno bisera.
Kad je bila njim Amina hamila,Alameta mnogo jeste vidjela.

Otac našeg Pejgambera Abdullah,Odabr’o je milosnika hak-Allah.
Kad približi vakat da se on rodi,Svako dobro na ‘vi svijet dohodi.
Rebiul-evvel vakat bješe proljeće,Ponedeljnik noć dvanesta dol’jeće.
Kad je majka Muhammeda rodila,Kazala je da je čudo vidjela.

Ko svjetlica iz kuće na nam poleće,Nur od njega do nebesa doleće.
Na hevaji melek dušek prostrije,iz dženneta po imenu sundus je.

Tri bajraka razapeta vidjeh ja,poslušajte šta govorim vama ja.
Na magribu, na mašriku dva ajan,Treći bajrak baš od Kabe na tavan.
Odmah znadoh da je on rob najbolji,Dargom Bogu od svakoga najmiliji.
Melaika mnogo sađe sa neba,Okruži se naša kuća ko Kaba.

Rastupi se duvar, a ja pogledah,Pokraj sebe mnogo čuda ugledah.
Iz dženeta tri hurije dođoše,Muhammeda svakojaka hvališe.

Blago tebi, sretna majko, zboriše,A pohvalom moga sina spominjaše.
Nikad nije majka ovakvog rodila,blago tebi što si njega nosila.

A kad dođe vakat da se porodim,Ono dobro što će doći da vidim.
Bješe žeđa meni došla do duše,Jedan bardak šerbeta mi dadoše.
Studenije od snijega i bjelje,Slađe biješe od šećera i ljepše.
I to šerbe što dadoše kad popih,Cijela se ja u nuru utopih.

Utopih se ja u nuru svakako,A za sebe ja ne znadoh nikako.
Prihvati me jedna ptica bijela,Opet meni dođe snaga cijela.

(Ovdje treba ustati na noge)
I rodi se car od dina onaj čas,A u nuru utopi se svijet vas.
Vi salavat donesite na njega,Steći ćete nimet-džennet kod Boga.

Dobro li je salavate donosit’,I suzama svoje oči orosit’.
Koji traže da mu vatra ne udi,Neka srce salavatom probudi.
Es-selatu ves-selamu
alejke ja resulel-lah

Sve stvoreno učini se veselo,Briga ode, život dođe na novo.
Na svijetu progovori stvar svaka,Devletliji svašta reče merhaba.
Merhaba ti, care veliki merhaba,Merhaba ti, znanja izvor, merhaba.
Merhaba, ej svako moli od tebe,Merhaba, ej, Božija milost na tebe.
Merhaba, ej, živu život merhaba,Merhaba, ej, muki last si, merhaba.
Za griješnike mučenike ummeta,Mo1iš, tražiš, Božijega rahmeta.
Na svijetu ti si rahmet merhaba,Za grješnike ti se moliš, merhaba.
Ti si svijetlo svom ummetu velikoI u muci mnogome si pomogo.
Mučenome pomagalac vazda si,I drugoga sačuvati rada si.
Za srčanu ranu svaku vidiš ti,Na svijetu, što god ima, car si ti.
Koji traži da ga vatra ne gori,Neka srce salavatom napuni.

Es-selatu ves-selamu alejke ja resulel-lah

Kad se rodi onaj Božji milosnik,Bog je njemu vazda bio pomoćnik"..
0
Ni mukajet.

User avatar
Cvrle
Inventar foruma
Inventar foruma
Reactions: 4913
Posts: 7391
Joined: 14 Oct 2015, 15:08
Status: Offline

Re: Sa akšamom sutra nastupa Mevlud mjesec - Mjesec rođenja Muhammeda a.s.

Post by Cvrle » 08 Nov 2018, 20:29

0
Kada se gledaš u ogledalu i želiš da ga razbiješ, nije ogledalo to što treba da bude slomljeno, nego si ti taj, koji treba da se promeni.

User avatar
Zagorka
Žena, majka, forumašica
Žena, majka, forumašica
Reactions: 2492
Posts: 26307
Joined: 05 Oct 2011, 11:33
Location: U ćošku, plačem.
Status: Offline

Re: Sa akšamom sutra nastupa Mevlud mjesec - Mjesec rođenja Muhammeda a.s.

Post by Zagorka » 09 Nov 2018, 15:25

Mevlud, šaban pa ramazan, ili nije?
0
Sarkazam bez granica.....:heidi2

User avatar
Cvrle
Inventar foruma
Inventar foruma
Reactions: 4913
Posts: 7391
Joined: 14 Oct 2015, 15:08
Status: Offline

Re: Sa akšamom sutra nastupa Mevlud mjesec - Mjesec rođenja Muhammeda a.s.

Post by Cvrle » 09 Nov 2018, 15:40

Sad je Rebiulèvel, pa ide Rebiuláhir, pa Džumadelula, pa Džumadelahire, pa Rèdžeb, pa Šàbān, pa tek onda Ramàzān
0
Kada se gledaš u ogledalu i želiš da ga razbiješ, nije ogledalo to što treba da bude slomljeno, nego si ti taj, koji treba da se promeni.

Post Reply

Return to “Vijesti”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests