Islam

Islam, Budizam, Kršćanstvo, hodže, popovi....
Mutevelija
Energetski vampir
Energetski vampir
Reactions: 5192
Posts: 47162
Joined: 28 Nov 2015, 20:04
Location: Neverland
Status: Offline

Re: Islam

Post by Mutevelija » 15 Oct 2018, 04:56

Ma kod Abrahamskih religija Bog se ne uzima tako lahko za primjere.
" Ne spomenu ime Gospodnje uzalud"
Nije Bog neko ko je nama ravan pa da možemo tako porediti Tvorca i stvorenja
Allah je – nema boga osim Njega - Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo;

On je Svevišnji, Veličanstveni! (2:255)
0

Mutevelija
Energetski vampir
Energetski vampir
Reactions: 5192
Posts: 47162
Joined: 28 Nov 2015, 20:04
Location: Neverland
Status: Offline

Re: Islam

Post by Mutevelija » 17 Oct 2018, 05:07

"Imena Allaha Uzvišenog ukazuju na Njegovu potpunost i ona su izvedena iz Njegovih Svojstava, tako da su u isto vrijeme i imena i svojstva, te zbog toga i jesu najljepša.

Znanje o Allahovim imenima i svojstvima je najčasnije, najuzvišenije znanje i Njegovo izučavanje spada u najveću obavezu.

Neka od Allahovih lijepih imena:

Allah (الله):
Onaj Koji se obožava, Koga su stvorenja prihvatila kao Boga i vole Ga, veličaju Ga, pokoravaju Mu se i od Njega traže pomoć za Svoje potrebe.

Er-Rahman – Er-Rahim (الرحمن الرحيم):
Njegova milost sve obuhvata i do svakog stvorenja stiže.

El-Melik (الملك):
On posjeduje sva stvorenja i On je posjednik svih svjetova, na nebesima i na Zemlji.

El-Malik (المالك):
U Njegovoj vlasti su sve kraljevine, vladari i robovi.

El-Melik (المليك):
Onaj Čije naredbe se sprovode, u Njegovoj ruci je vlast, daje vlast kome hoće i uzima je od koga hoće.

El-Kuddus (القدوس):
Nema nikakvih mahana i nedostataka i opisan je svim osobina potpunosti.

Es-Selam (السلام):
Čist je od svih nedostataka i mahana, u Njegovim rukama je mir i od Njega dolazi mir.

El-Mumin (المؤمن):
Onaj od čije su nepravde stvorenja sigurna. On je stvorio sigurnost i daruje je onome kome hoće od robova.

El-Muhejmin (المهيمن):
Svjedok nad stvorenjima i onim što oni rade. On sve može, ništa Mu nije nepoznato, i Njemu ništa nije nemoguće.

El-Aziz (العزيز):
Njemu pripada sva snaga i ponos. On je Snažni i Svemogući kojeg niko ne može pobjediti. On je Jaki i Snažni i sva stvorenja Mu se pokoravaju.

El-Džebbar (الجبار):
Uzvišen nad Svojim stvorenjima, Njima vlada kako hoće, Silan je i snažan, besprekorno upravlja Svojim stvorenjima i popravlja njihova stanja.

El-Mutekebbir (المتكبر):
Onaj Koji se uzvisuje iznad Svojstava stvorenja i ništa nije kao On. On je uzvišen nad svakim zlom i napravdom.

El-Kebir (الكبير):
Sve što je ispod Njega je malo i Njemu pripada ponos i veličina i na nebu i na Zemlji.

El-Halik (الخالق):
Stvorio je stvorenja bez bilo kakvog primjerka od prije. On je sve Sam stvorio i nema sudruga.

El-Hallak (الخلاق):
Onaj Koji je stvorio stvorenja i sve Svojom moći stvara kada hoće i kako hoće.

El-Bariu’ (البارئ):
Tvorac stvorenja Svojom moći i Onaj Koji je među stvorenjima napravio razliku i učinio ih skladnim.

El-Musavvir (المصور):
Onaj Koji je stvorenja oblikovao u raznim oblicima, pa ih ima dugih i niskih, velikih i malih, raznih težina, boja i oblika.

El-Vehhab (الوهاب):
Onaj Koji je blagodaran i daje blagodati uvijek, te poklanja kome hoće šta hoće.

Er-Rezzak (الرزاق):
Onaj Čija opskrba obuhvata sva stvorenja. Svako se hrani Njegovom opskrbom i stanuje u Njegovom carstvu.

Er-Razik (الرازق):
Onaj Koji je stvorio opskrbu i dostavio je stvorenjima iz Svoje dobrote i moći.

El-Gafur – El-Gaffar (الغفور الغفار):
Onaj Koji je poznat po tome što prašta i preko ružnih postupaka prelazi zbog milosti prema stvorenjima.

El-Gafir (الغافر):
Onaj Koji prekriva grijehe Svojih robova, Čiji je oprost velik i Onaj Koji je otvorio vrata oprosta Svojim robovima.

El-Kahir (القاهر):
Onaj Koji je uzvišen i iznad Svojih robova, pred čijom se uzvišenošću vratovi povijaju i pred Čijom su veličinom oholnici poniženi.

El-Kahhar (القهار):
Onaj Koji je sva stvorenja usmjerio ka onome što On želi. On je jedini svemoćan, a svi drugi su nemoćni.

El-Fettah (الفتاح):
Onaj Koji sudi među robovima istinito i pravedno, otvara im vrata milosti i opskrbe, pomaže Svoje robove Koji vjeruju i samo On zna skriveno.

El-Alim (العليم):
Ništa mu nije skriveno. Zna ono što je tajno i ono što je skriveno, ono što je vanjsko i unutarnje, riječi i postupke, vidljivo i nevidljivo, poznaje sve tajne, i sve zna.

El-Medžid (المجيد):
Onaj Koji se štuje zbog onog što radi i Njegovi Ga robovi veličaju zbog Njegove uzvišenosti. Njemu se hvala i slava iznosi zbog Njegove veličine i uzvišenošti, dobročinstva, imena i svojstava koje posjeduje

Er-Rabb (الرب):
Vladar Koji upravlja, Gospodar svih gospodara, vladar stvorenja, Koji odgaja Svoja stvorenja, i brine se o njihovim stvarima i na ovome, i na budućem svijetu. Nema Boga osim Njega, niti ima Gospodara pored Njega.

El-Azim (العظيم):
Onaj Koji je Bićem, imenima, svojstvima, vlašću i upravom uzvišen i veličansven.

El-Vasi’u (الواسع):
Njegova milost sve obuhvata, Njegovo znanje sve obuhvata, Njegove opskrba obuhvata sva stvorenja, Njegova vlast i uprava i uzvišenost sve obuhvataju, Njegova dobrota sve obuhvata.

El-Kerim (الكريم):
Plemeniti, Onaj Koji mnogo dobra čini i Koji je čist od svih mahana.

El-Ekrem (الأكرم):
Onaj Koji je sve obuhvatio Svojim blagodatima, i dobročinstvom. Onaj kome je draže biti blagodaran nego škrt.

El-Vedud (الودود):
Onaj Koji voli Njemu pokornog i onoga ko Mu se povrati i pokaje, Koji Ga hvali, Onaj Koji čini dobro i njima i drugima, Onaj Koji daje blagodati Svojim robovima budeći tako njihovu ljubav prema Njemu.

El-Mukit (المقيت):
Onaj Koji sve čuva i pazi, i Koji stvorenjima daje opskrbu.

Eš-Šekur (الشكور):
Onaj Koji umnogostručava dobra djela, Koji briše loša djela, i Koji podiže stepene.

Eš-Šakir (الشاكر):
Onaj Koji je zadovoljan i sa malo pokornosti, Koji za pokornost daje veliku nagradu, Koji daje mnogo blagodati, i zadovljan je kad Mu se i malo zahvali.

El-Latif (اللطيف):
Ništa mu nije skriveno, čini dobročinstvo prema robovima i blag je prema njima kada se oni i ne nadaju. On je u sve upućen, do Njega pogledi ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire.

El-Halim (الحليم):
Onaj Koji ne žuri da robove Svoje kazni zbog grijeha, nego ih ostavlja ne bili se pokajali.

El-Habir (الخبير):
Onaj kome ništa nije skriveno, bilo pokretno ili nepokretno, govorilo ili nijemo bilo, veliko ili malo, vidljivo ili nevidljivo.

El-Hafiz (الحفيظ) ():
Onaj Koji čuva što je stvorio, i čije znanje obuhvata sve.

El-Hafiz (الحافظ):
Onaj Koji čuva djela Svojih robova, i Koji Svoje dobre robove čuva od grijeha, Onaj Koji nije odstutan od onog što čuva.

Es-Semi’u (السميع):
Onaj Koji sve glasove čuje, i Čiji sluh sve glasove obuhvata. Ne zaokuplja Ga slušanje jednog govora od slušanja drugog, pored razlike u jezicima i onom što se od Njega traži. Kod Njega je isto tajno i javno, i nema razlike za Njega u onome što je blizu ili daleko.

El-Basir (البصير):
Onaj Koji sve vidi, Koji poznaje potrebe i postupke Svojih robova i zna ko zaslužuje da bude upućen, a ko zaslužuje da bude u zabludi, ništa Mu nije skriveno, niti Mu šta može umaći.

El-Alijju, El-E’ala, El-Mute’al (العلي الأعلى المتعال):
Onaj Koji je uzdignut i uzvišen, sve je pod Njegovom kontrolom i moći, On je veliki i ništa nije veće od Njega, Uzvišen i ništa nije uzvišenijie od Njega.

El-Hakim (الحكيم):
Onaj Koji svaku stvar, Svojom mudrosti i pravdom, stavlja na njeno pravo mjesto, mudar je u Svom stvaranju i odredbi, mudar je u Svojim riječima i djelima, mudar je u Svojoj nagradi i kazni.

El-Hakemu, El-Hakim (الحكم الحاكم):
Onaj Koji upravlja onim što vlada, Njemu je sva vlast potčinjena, On je zaštitnik i nikome nepravdu ne čini.

El-Hajju (الحي):
Onaj Koji ne umire, Onaj Koji opstaje i nemoguće je da umre, On nikada ne prolazi i On je zauvijek.

El-Kajjum (القيوم):
Onaj Koji sam po sebi opstoji i niko Mu nije potreban, Onaj Koji čini da sve drugo opstoji, i svim stvorenjima On upravlja, Živi i Vječni, Kojeg ne obuzimaju niti drijemež niti san.

El-Vahid, El-Ehad (الواحد الأحد):
On je jedini potpun i savršen i niko sa Njim u toj savršenosti nema udjela.

El-Hasib (الحاسب), El-Hasib (الحسيب):
Dovoljan je Svojim robovima, a oni su uvijek o Njemu ovisni, On svodi račune sa Svojim robovima.

Eš-Šehid (الشهيد):
On je upoznat sa svim stvarima, Njegovo znanje obuhvata sve, i On će biti svjedok za i protiv Svojih robova zbog onoga što su činili.

El-Kavijj (القوي):
On ima potpunu snagu, i Njega niko ne može nadvladati, Njemu bjegunac ne može umaći, On je Snažni Koji je nadvladao sve snažne.

El-Metin (المتين):
Jaki i Snažni, čija snaga uvijek traje, Njegovoj snazi nema kraja niti je ona čime ograničena.

El-Velijju (الولي):
On svime upravlja i vlada u Svome ogromnom carstvu.

El-Mevla (المولى):
Onaj Koji voli i pomaže Svoje robove vjernike.

El-Hamid (الحميد):
On zaslužuje da Mu se zahvalno bude, On je hvaljen zbog Svojih imena i svojstava, postupaka i riječi, na dobru koje čini, na onome što je propisao i odredio, na sevapu i kazni koju daje, el-Hamid je Onaj Koji nagrađuje Svoje robove i za najmanje dobro koje učine.

Es-Samedu (الصمد):
Onaj Koji je savršenstvo u Svojoj vlasti, uzvišenosti, i plemenitosti. Od Njega se traži utočište i Njemu se pribjegava u potrebama. On u tome nema sudruga.

El-Kadiru (القدير), El-Kadiru (القادر), El-Muktediru (المقتدر):
On ima potpunu moć, Moćni kojeg ništa ne može nadvladati, ništa mu ne može umaći, On posjeduje vječnu, savršenu i potpunu moć, On je Moćni Koji je u svemu što posjeduje moć stvario moć.

El-Vekil (الوكيل):
On upravlja svime što je vezano za stvorenja u svim svjetovima, na nebesima i na zemlji.

El-Kefil (الكفيل):
Pazi na sve, upravlja svakom dušom, zadužen da ljudima opskrbu daje, i da vodi brigu o njihovim interesima, Onaj Koji svim ljudima daje opskrbu.

El-Ganijju (الغني):
On je neovisan od stvorenja, On je bogat i Njegove riznice nikad i nimalo ne presušuju.

El-Hakku (الحق):
Nema sumnje nimalo u Njegovo postojanje, Njegovo postojanje nije skriveno stvorenjima.

El-Mubinu (المبين):
Onaj Koji je jasan, i Koji je stvorenjima pojasnio puteve Koji vode uspjehu, i na ovome, a i na budućem svijetu.

En-Nur (النور):
Onaj Koji je obasjao nebesa i Zemlju, i prosvijetlio je srca vjernika spoznajom Njega i vjerovanjem u Njega.

Zul-Dželali vel-Ikrami (ذو الجلال والإكرام):
On jedini zaslužuje da Ga se boji i da Mu se pohvala iznosi, Uzvišeni i Gordi, Milostivi i Dobročinitelj.

El-Berru (البرّ):
Milostiv prema robovima, vodi brigu o njima i dobro im čini.

Et-Tevvabu (التواب):
On pokajnicima prašta, i preko loših djela prelazi onima Koji Mu se obrate, stvorio je tevbu i prima je od robova.

El-Afuvvu (العفوّ):
Onaj Čiji oprost obuhvata loše postupke koje robovi čine, posebno ako Mu se pokaju i oprost zatraže.

Er-Reufu (الرؤوف):
Onaj Koji posjeduje blagost, milost i ljubaznost prema Svojim robovima.

El-Evvelu (الأول):
Onaj prije Kojeg nije bilo ništa. Prvi.

El-Ahiru (الأخر):
Onaj Koji nakon Njega nema ništa, Posljednji.

Ez-Zahiru (الظاهر):
Onaj iznad Kojeg nema niko.

El-Batinu (الباطن):
Onaj bez Kojeg ništa ne može postojati.

El-Varisu (الوارث):
Onaj Koji ostaje nakon što Njegova stvorenja nestanu. Njemu se sve vraća i On je Živi Koji ne umire.

El-Muhitu (المحيط):
On sve obuhvata, Njegova moć sva stvorenja obuhvata, a stvorenja nisu u stanju da Mu umaknu, i da od Njega pobjegnu, On sve Svojim znanjem obuhvata, i On zna broj svega što postoji.

El-Karib (القريب):
Onaj Koji je svemu blizu, blizu je onome ko Ga zove, a Njemu se približava raznim vidovima ibadeta i dobročinstva.

El-Hadi (الهادي):
Onaj Koji sva stvorenja upućuje na ono što im koristi, upućuje Svoje robove ka svakom dobru, i pojašnjava im šta je istina, a šta nije.

El-Bedi’u (البديع):
Onaj Kome ništa nije slično, i Koji je stvorio sve što postoji bez prethodnog primjerka.

El-Fatir (الفاطر):
Onaj Koji je stvorenja stvorio, i Koji je nebesa i Zemlju stvorio, a nisu postojali.

El-Kafi (الكافي):
Onaj Koji Svojim robovima daje sve što im treba i za čim su u potrebi.

El-Galib (الغالب):
Onaj Koji je uvijek nadmoćan, niko ne može da zaustavi ono što je On odredio, ili da spriječi ono što je dozvolio. Njegovu odredbu niko nije u stanju promijeniti, niti Njegovo odluku neko može pobiti.

En-Nasir (الناصر), En-Nasir (النصير):
Onaj Koji poslanike i njihove sljedbenike pomaže protiv neprijatelja. Samo je u Njegovim rukama pobjeda, i niko u tome nema udjela sa Njim.

El-Muste’an (المستعان):
Onaj Koji ne traži pomoć, nego se pomoć od Njega traži, Njega mole i dobri i loši, a On daje i jednima i drugima, pa nema snage niti moći osim sa Njim.

Zul-Me’aridž (ذو المعارج):
Onaj Kojem se penju meleki i Džibril i kojem se uzdižu dobra djela i lijepe riječi.

Zut-Taul (ذو الطول):
Onaj Koji se Svoje blagodati razasuo po Svojim stvorenjima u svakom vremenu i na svakom mjestu.

Zul-Fadl (ذو الفضل):
Onaj Koji sve posjeduje i Koji nebrojene blagodati Svojim robovima daruje.

Er-Refik (الرفيق):
Onaj Koji voli blagost i one Koji je posjeduju. On je blag prema Svojim robovima, milostiv i ljubazan.

El-Džemil (الجميل):
On je Taj Koji je lijep Svojim Bićem, svojstvima i djelima, On je svemu što je lijepo dao ljepotu.

Et-Tajjib (الطيب):
Čist od svih mahana i nedostataka, Dobri, Koji je stvorio dobrotu u svemu dobrom.

Eš-Šafi (الشافي):
Onaj Koji liječi i odstranjue sve mahane i nedostatke i bolesti i niko mu nije sudrug u tome. On je u svakom lijeku stvorio ozdravljenje.

Es-Sebbuh (السبوح):
Čist od svih nedostataka, i kojeg sve što je na nebesima i na Zemlji i ono što je u njima slavi i veliča. Njemu sve što postoji zahvalu iskazuje, zbog Njegovoh lijepih imena i Svojstava koje posjeduje.

El-Vitru (الوتر):
Jedan i Jedini, Koji nema sudruga niti Sebi sličnog, On je jedan i neparan. U djelima i ibadetima voli nepar.

Ed-Dejjanu (الديان):
Onaj Koji svodi račun sa Svojim robovima i srazmjerno njihovim djelima daje im što su zaslužili. On će među robovima da presuđuje u Danu kada se Njemu vrate.

El-Mukaddimu ve-l-Muahhiru (المقدم والمؤخر):
On daje napredak kome hoće, a unazađuje koga hoće, uzdiže koga hoće i ponižava koga hoće, na visok stepen stavlja koga hoće, a onoga koga hoće unizi.

El-Mennan (المنان):
Onaj Koji daruje prije nego što se od Njega zatraži, Koji mnogo daje, Onaj Koji Svoje robove obasipa svakom vrstom dobra, blagodatima, opskrbom i darovima u svim vremenima.

El-Kabidu (القابض):
Onaj Koji uskraćuje dobro kome želi, zbog Svog savršenog znanja i mudrosti.

El-Basitu (الباسط):
Onaj Koji Svojim blagodatima obasipa i kome hoće daje veliku opskrbu.

El-Hajijju, Es-Sittiru (الحيي الستير):
Onaj Koji voli od Svojih robova stidljive i skrivene. On je Taj Koji mnoge grijehe i mahane Svojih robova sakrije, i On se stidi da odbije onoga ko Ga doziva.

Es-Sejjidu (السيد):
Onaj Koji je savršen u Svojoj slavi, veličini, uzvišenosti i snazi, kao i u drugim osobinama.

Prijevod: Senad Muhić

Revizija: Mr. Hakija Kanurić, Ersan Grahovac

Islamhouse.com


"
0

Mutevelija
Energetski vampir
Energetski vampir
Reactions: 5192
Posts: 47162
Joined: 28 Nov 2015, 20:04
Location: Neverland
Status: Offline

Re: Islam

Post by Mutevelija » 18 Oct 2018, 05:24

SURA 12.

Yusuf - Jusuf
( Mekka - 111 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elif Lam Ra. Ovo su ajeti Knjige jasne!

2. Objavljujemo je kao Kur’an na arapskom jeziku da biste razumjeli.

3. Objavljujući ti ovaj Kur’an, Mi tebi o najljepšim događajima kazujemo iako prije njega nisi doista ništa znao:

4. Kada Jusuf reče ocu svome: "O oče moj, sanjao sam jedanaest zvijezda, i Sunce i Mjesec, i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniše",

5. on reče: "O sinko moj, ne kazuj svoga sna braći svojoj, da ti ne učine kakvu pakost, šejtan je doista čovjeku otvoreni neprijatelj.

6. I eto tako, Gospodar tvoj će tebe odabrati, i tumačenju snova te naučiti, i milošću Svojom tebe i Jakubovu porodicu obasuti, kao što je prije tebe obasuo pretke tvoje, Ibrahima i Ishaka. - Gospodar tvoj, zaista, sve zna i mudar je."

7. U Jusufu i braći njegovoj nalaze se pouke za sve koji se raspituju.

8. Kada oni rekoše: "Jusuf i brat njegov draži su našem ocu od nas, a nas je čitava skupina. Naš otac, zaista, očito griješi.

9. Ubijte Jusufa ili ga u kakav predio ostavite - otac vaš će se vama okrenuti, i poslije toga ćete dobri ljudi biti"-

10. jedan od njih reče: "Ako baš hoćete nešto učiniti, onda Jusufa ne ubijte, već ga na dno nekog bunara bacite, uzeće ga kakva karavana."

11. "O oče naš," - rekoše oni - "zašto sumnjaš u naša osjećanja prema Jusufu. Mi mu zaista želimo dobro.

12. Pošalji ga sutra s nama da se zabavi i razonodi, mi ćemo ga, sigurno, čuvati."

13. "Biće mi doista žao ako ga odvedete, a plašim se da ga vuk ne pojede kad vi na njega ne budete pazili" - reče Jakub.

14. "Kako će ga vuk pojesti, a nas ovoliko!" - rekoše oni - "mi bismo tada zaista bili izgubljeni."

15. I kada ga odvedoše i odlučiše da ga bace na dno bunara, Mi mu objavismo: "Ti ćeš ih o ovom postupku njihovu obavijestiti, a oni te neće prepoznati."

16. I uveče dođoše ocu svome plačući.

17. "O oče naš," - rekoše - "bili smo otišli da se trkamo, a Jusufa smo ostavili kod naših stvari, pa ga je vuk pojeo. A ti nam nećeš vjerovati, iako istinu govorimo."

18. I donesoše košulju njegovu lažnom krvlju okrvavljenu. "U vašim dušama je ponikla zla misao" - reče on - i ja se neću jadati, od Allaha ja tražim pomoć protiv ovoga što vi iznosite."

19. I dođe jedna karavana, te poslaše vodonošu svoga i on spusti vedro svoje. "Muštuluk!” - viknu on - "evo jednog dječaka!" I oni su ga kao trgovačku robu sakrili, a Allah dobro zna ono što su uradili.

20. I prodadoše ga za jeftine pare, za nekoliko groša; jedva su čekali da ga se oslobode.

21. I onda onaj iz Misira, koji ga je kupio, reče ženi svojoj: "Učini mu boravak prijatnim! Može nam koristan biti, a možemo ga i posiniti!" I eto tako Mi Jusufu dadosmo lijepo mjesto na Zemlji i naučismo ga tumačenju snova - a Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna.

22. I kad on stasa, Mi ga mudrošću i znanjem obdarismo; tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine.

23. I poče ga na grijeh navoditi ona u čijoj je kući bio, pa pozaključa sva vrata i reče: "Hodi!" - "Sačuvaj Bože!" - uzviknu on - "vlasnik me moj lijepo pazi; a oni koji dobro uzvrate zlim neće nikad uspjeti."

24. I ona je bila poželjela njega, a i on bi nju poželio da od Gospodara svoga nije opomenu ugledao - tako bi, da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je on uistinu bio Naš iskreni rob.

25. I njih dvoje prema vratima potrčaše - a ona razdera straga košulju njegovu - i muža njezina kraj vrata zatekoše. "Kakvu kaznu zaslužuje onaj koji je htio ženi tvojoj zlo učiniti" - reče ona - "ako ne tamnicu ili kaznu bolnu?"

26. "Ona je pokušala mene na grijeh navesti" - reče Jusuf. - "Ako je košulja njegova sprijeda razderana onda ona istinu govori, a on neistinu" - primijeti jedan rođak njezin -

27. "a ako je košulja njegova straga raderana, onda ona laže, a on govori istinu."

28. I kada on vidje da je košulja njegova straga razderana, reče: "To je jedno od vaših lukavstava, vaša su lukavstva zaista velika!

29. Ti, Jusufe, ostavi se toga, a ti traži oproštenje za grijeh svoj, jer si zaista htjela zgriješiti!"

30. I žene u gradu počeše govorkati: "Upravnikova žena navraćala momka svoga na grijeh, u njega se ludo zagledala! Mi mislimo da jako griješe."

31. I kad ona ču za ogovaranja njihova, posla po njih, te im priredi divane, dade svakoj od njih po nož i reče: "Izađi pred njih!" A kad ga one ugledaše, zadiviše se ljepoti njegovoj i po rukama svojim se porezaše: "Bože, Bože!" - uskliknuše - "ovo nije čovjek, ovo je melek plemeniti!”

32. "E to vam je onaj zbog koga ste me korile" - reče ona. "Istina je da sam ga htjela na grijeh navratiti, ali se on odupro. Ako ne učini ono što od njega tražim, biće, sigurno, u tamnicu bačen i ponižen."

33. "Gospodaru moj," - zavapi on - "draža mi je tamnica od ovoga na što me one navraćaju. I ako Ti ne odvratiš od mene lukavstva njihova, ja mogu prema njima naklonost osjetiti i lahkomislen postati."

34. I Gospodar njegov usliša molbu njegovu i spasi ga lukavstva njihova; On, uistinu, sve čuje i zna.

35. Poslije im na pamet pade, iako su se bili uvjerili da je nedužan, da ga za neko vrijeme bace u tamnicu.

36. S njima su u tamnicu ušla još dva momka. "Ja sam sanjao da cijedim grožđe" - reče jedan od njih. - "A ja, opet, - reče drugi - "kako na glavi nosim hljeb koji ptice kljuju. Protumači nam to, jer vidimo da si zaista dobar čovjek."

37. "Nijedan obrok hrane neće vam donesen biti, a da vam ja prije ne kažem šta ćete dobiti" - reče Jusuf. "To je samo dio onoga čemu me naučio Gospodar moj, ja se klonim vjere naroda koji u Allaha ne vjeruje i koji onaj svijet ne priznaje,

38. i ispovijedam vjeru predaka svojih, Ibrahima i Ishaka i Jakuba; nama ne priliči da ikoga Allahu smatramo ravnim. To je Allahova milost prema nama i ostalim ljudima, ali većina ljudi nije zahvalna.

39. O drugovi moji u tamnici, ili su bolji raznorazni bogovi ili Allah, Jedini i Svemoćni?

40. Oni kojima se, mimo Njega, klanjate, samo su imena koja ste im nadjenuli vi i preci vaši - Allah o njima nikakva dokaza nije objavio. Sud pripada jedino Allahu, a On je naredio da se klanjate samo Njemu. To je jedino prava vjera, ali većina ljudi ne zna.

41. O drugovi moji u tamnici, jedan od vas će gospodara svoga vinom pojiti, a drugi će raspet biti, pa će mu ptice glavu kljuvati. Ono što ste pitali samo to znači!"

42. A onome od njih dvojice za koga je znao da će spašen biti reče: "Spomeni me gospodaru svome!” - ali šejtan učini te on zaboravi da ga spomene gospodaru svome, i Jusuf ostade u tamnici nekolike godine.

43. I vladar reče: "Sanjao sam kako sedam mršavih krava pojede sedam debelih, i sanjao sam sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih. O velikaši, protumačite mi san moj ako snove znate tumačiti?"

44. "Zbrkanih li snova!” - rekoše oni - "mi snove ne znamo tumačiti."

45. I tada, poslije toliko vremena, sjeti se jedan od one dvojice, onaj koji se spasio, i reče: "Ja ću vam protumačiti san, samo me pošaljite!”

46. "Jusufe, o prijatelju, protumači nam šta znači: sedam mršavih krava pojede sedam debelih; i sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih - pa da se vratim ljudima, da bi oni saznali."

47. "Sijaćete sedam godina uzastopno" - reče - "pa ono što požanjete u klasu ostavite, osim ono malo što ćete jesti,

48. jer će poslije toga doći sedam teških koje će pojesti ono što ste za njih pripremili, ostaće jedino ono malo što ćete za sjetvu sačuvati.

49. Zatim će, poslije toga, doći godina u kojoj će ljudima kiše u obilju biti i u kojoj će cijediti."

50. I vladar reče: "Dovedite mi ga!" I kad Jusufu izaslanik dođe, on reče: "Vrati se gospodaru svome i upitaj ga: ’Šta je s onim ženama koje su svoje ruke porezale - Vlasnik moj dobro zna spletke njihove!’"

51. "Šta se dogodilo kad ste Jusufa na grijeh navraćale?" - upita vladar. - "Bože sačuvaj!” - rekoše one - "mi o njemu ništa ružno ne znamo!" - "Sad će isitina na vidjelo izaći" - reče upravnikova žena - "ja sam njega na grijeh navraćala, on je istinu rekao.

52. Isto tako on neka zna da ga ja nisam, dok je bio odsutan, iznevjerila jer Allah ne dâ da se ostvare lukavstva podmuklih.

53. Ja ne pravdam sebe, ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se Gospodar moj smiluje. Gospodar moj zaista prašta i samilostan je."

54. I vladar reče: "Dovedite mi ga, uzeću ga u svoju svitu" - i pošto porazgovara s njim, reče mu: "Ti ćeš od danas kod nas utjecajan i pouzdan biti."

55. "Postavi me” - reče - "da vodim brigu o stovarištima u zemlji, ja sam zaista čuvaran i znan."

56. I tako Mi Jusufu dadosmo vlast u zemlji, boravio je ondje gdje je htio: milost svoju Mi dajemo onome kome hoćemo i ne dopuštamo da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.

57. A nagrada na onome svijetu je bolja za one koji vjeruju i koji se grijeha čuvaju.

58. I dođoše braća Jusufova i uđoše k njemu, pa ih on poznade, a oni njega ne poznadoše.

59. I kad ih namiri hranom potrebnom, reče: "Dovedite mi svoga brata koji je ostao s ocem vašim, zar ne vidite da punu mjeru dajem i da goste ne može biti bolje primam.

60. Ako mi ga ne dovedete, nećete više od mene hrane dobiti i ne dolazite mi!”

61. "Pobrinućemo se da ga nekako od oca njegova izmamimo, zaista ćemo tako postupiti" - rekoše oni.

62. A Jusuf reče momcima svojim: "Stavite njihove stvari u tovare njihove, oni će ih, kad se vrate svojima, prepoznati i opet će se vratiti."

63. I pošto se vratiše ocu svome, rekoše: "O oče naš, više nam neće hranu davati. Zato pošalji s nama brata našeg da bismo dobili hranu, a mi ćemo ga zaista čuvati."

64. "Zar da vam ga povjerim kao što sam prije povjerio brata njegova?" - reče on. "Ali, Allah je najbolji čuvar i On je najmilostiviji!”

65. A kad otvoriše tovare svoje i nađoše da su im vraćene stvari njihove, oni rekoše: "O oče naš, šta možemo više poželjeti? Evo, vraćene su nam stvari naše, i hranom ćemo čeljad našu namiriti, i brata našeg ćemo čuvati, a i jedan kamilin tovar hrane ćemo više dobiti; to je neznatan tovar."

66. "Ja ga s vama neću poslati” - reče - "dok mi se tvrdo Allahom ne zakunete da ćete mi ga doista vratiti, osim ako ne nastradate." I pošto mu se oni zakleše, on reče: "Allah je jamac za ono što smo utanačili!"

67. "O sinovi moji," - reče onda - "ne ulazite na jednu kapiju, već na razne kapije, a ja vas ne mogu spasiti od onoga što vam Allah odredi; moć pripada jedino Njemu, ja se u Njega uzdam, i neka se samo u Njega uzdaju oni koji se uzdaju!”

68. I kad uđoše onako kako im je otac njihov naredio, to im nimalo nije pomoglo da budu pošteđeni onoga što im je Allah bio odredio, jedino se ostvarila želja Jakubova, koju je izvršio, a on je, uistinu, veliki znalac bio, zato što smo ga Mi naučili, ali većina ljudi ne zna.

69. I kad iziđoše pred Jusufa, on privi na grudi brata svoga i reče; "Ja sam, doista, brat tvoj i ne žalosti se zbog onoga što su oni uradili."

70. I pošto ih namiri potrebnom hranom, stavi jednu čašu u tovar brata svoga, a poslije jedan glasnik stade vikati: "O karavano, vi ste, doista, kradljivci!"

71. Oni im pristupiše i upitaše: "Šta tražite?"

72. "Tražimo vladarevu čašu" - odgovoriše. - "Ko je donese, dobiće kamilin tovar hrane. Ja za to jamčim!"

73. - Allaha nam"- rekoše oni - "vi znate da mi nismo došli činiti nered na Zemlji, i mi nismo kradljivci."

74. "A kakva mu je kazna ako ne govorite istinu?" - upitaše.

75. "Kazna je onome u čijem se tovaru nađe - sam on" - odgovoriše. - "Eto tako mi kažnjavamo kradljivce."

76. I on poče s vrećama njihovim, prije vreća brata svoga, a onda izvadi čašu iz vreće brata svoga. - Mi poučismo Jusufa da tako varku izvede. - On po vladarevu zakonu nije mogao uzeti kao roba brata svoga, ali je mogao Allahovim dopuštenjem. Mi uzvisujemo onoga koga Mi hoćemo, a nad svakim znalcem ima još znaniji.

77. "Ako je on ukrao"- rekoše oni - "pa i prije je brat njegov krao!” I Jusuf im ne reče ništa. "Vi ste u gorem položaju" - pomisli u sebi - Allah dobro zna kako je bilo to o čemu govorite.

78. "O upravniče," - rekoše oni - "on ima vrlo stara oca, pa uzmi jednog od nas umjesto njega! Mi vidimo da si ti dobar čovjek."

79. "Sačuvaj Bože," - reče - "da uzmem nekog drugog do onoga u koga smo naš predmet našli! Tada bismo zaista bili nepravedni!”

80. I kad izgubiše svaku nadu, odvojiše se u stranu da se posavjetuju. "Zar ne znate" - reče najstariji među njima - "da ste se ocu svom Allahom zakleli, a i prije Jusufa upropastili. Neću napustiti ovu zamlju dok mi to otac moj ne dozvoli ili dok Allah u moju korist ne presudi, a On je Sudija najbolji.

81. Vratite se ocu svome pa recite: ’O oče naš, sin tvoj je ukrao; mi tvrdimo samo ono što smo vidjeli, a mi se nismo mogli onoga što je bilo suđeno sačuvati.

82. Pitaj grad u kome smo boravili i karavanu s kojom smo došli. Mi zaista govorimo istinu!’

83. "Nije tako" - reče Jakub - "u dušama vašim je ponikla zla misao, i ja se neću jadati, nadam se da će mi ih Allah sve vratiti; uistinu On sve zna i mudar je."

84. I okrenu se od njih i reče: "O Jusufe, tugo moja!" - a oči su mu bile pobijeljele od jada, bio je vrlo potišten.

85. "Allaha nam," - rekoše oni - "ti toliko spominješ Jusufa da ćeš teško oboljeti ili umrijeti!"

86. "Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono što vi ne znate" - reče on.

87. "O sinovi moji, idite i raspitajte se za Jusufa i brata njegova, i ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost."

88. I kad oni iziđoše pred Jusufa, rekoše: "O upravniče, i nas i čeljad našu pritisla je nevolja; donijeli smo malo vrijedne stvari, ali ti nam podaj punu mjeru i udijeli nam milostinju, jer Allah doista nagrađuje one koji milostinju udjeljuju."

89. "A znate li" - upita on - "šta ste s Jusufom i bratom njegovim nepromišljeno uradili?"

90. "A da ti nisi, uistinu, Jusuf?" - povikaše oni. - "Da ja sam Jusuf, a ovo je brat moj, Allah nam je milost darovao; ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio - pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine."

91. "Allaha nam," - rekoše oni - "Allah te je nad nama uzvisio, mi smo doista zgriješili."

92. "Ja vas sada neću koriti”, reče - "Allah će vam oprostiti, od milostivih On je najmilostiviji!” -

93. Ovu košulju moju odnesite i na lice moga oca je stavite, on će progledati, i svu čeljad svoju mi dovedite!"

94. I kada karavana napusti Misir, otac njihov reče: "Ja zbilja osjećam miris Jusufov, samo ne recite da sam pomatuhio."

95. "Allaha nam," - rekoše oni - "ti i sada kao i prije griješiš."

96. A kad glasonoša radosne vijesti dođe, on stavi košulju na lice njegovo i on progleda. "Zar vam ne rekoh" - reče - "da ja znam od Allaha ono što vi ne znate."

97. "O oče naš," - rekoše oni - "zamoli da nam se grijesi oproste, mi smo, zaista zgriješili."

98. "Zamoliću Gospodara svoga da vam oprosti" - odgovori on - "jer On prašta i On je milostiv."

99. I kad iziđoše pred Jusufa, on privi roditelje svoje na grudi i reče: "Nastanite se u Misiru, svakog straha, ako Bog da, oslobođeni!"

100. I on roditelje svoje postavi na prijesto i oni mu se svi pokloniše, pa on reče: "O oče moj, ovo je tumačenje moga sna nekadašnjeg. Gospodar moj ga je ispunio. Allah je bio dobar prema meni kad me je iz tamnice izbavio i vas iz pustinje doveo, nakon što je šejtan između mene i braće moje bio razdor posijao. Gospodar moj je zaista milostiv onome kome On hoće, i On, zaista, sve zna i mudar je!

101. Gospodaru moj, Ti si mi dao dio vlasti i naučio me tumačenju nekih snova! O Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zaštitinik moj i na ovome i na onome svijetu; daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri!"

102. Eto to su neke nepoznate vijesti koje Mi tebi objavljujemo, a ti nisi bio s njima kada su se oni odlučili, i kada su onako lukavi bili.

103. A većina ljudi, ma koliko ti želio, neće biti vjernici.

104. Ti od ovih ne tražiš nagradu za Kur’an, on je samo opomena svim svjetovima.

105. A koliko ima znamenja na nebesima i na Zemlji pored kojih prolaze, od kojih oni glave okreću!

106. Većina ovih ne vjeruje u Allaha, nego druge Njemu smatra ravnim.

107. Zar mogu biti sigurni da ih nevolja, kao Allahova kazna, neće stići ili da ih čas suđeni neće iznenaditi, a da oni to neće ni primijetiti?

108. Reci: "Ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja Njemu nikoga ne smatram ravnim."

109. A Mi smo i prije tebe samo ljude slali, građane kojima smo objave objavljivali. Zar ovi ne putuju po svijetu, pa ne vide kako su skončali oni prije njih - a onaj svijet je doista bolji za one koji se budu Allaha bojali - zar se nećete opametiti!

110. I kad bi poslanici gotovo nadu izgubili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć Naša bi im došla; Mi bismo spasili one koje smo Mi htjeli, a kazna Naša ne bi mimoišla narod nevjernički!

111. U kazivanju o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje.


"
0

Mutevelija
Energetski vampir
Energetski vampir
Reactions: 5192
Posts: 47162
Joined: 28 Nov 2015, 20:04
Location: Neverland
Status: Offline

Re: Islam

Post by Mutevelija » 20 Oct 2018, 10:50

‘Šta vas u Sekar (Džehennem) uvede?’ ‘Nismo bili od onih koji klanjaše’ – reći će – ‘nit’ od onih koji siromahe hraniše. Sa svaštarima se upuštasmo u svaštarije, i poricasmo mi Sudnji Dan sve dok smrt ne dođe nam!’ A neće im zagovor zagovornika koristiti! I šta je njima, zašto se odmeću od Opomene?” (El-Muddessir, 38-49)

"Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega – po Allahovu naređenju nad njim bde. Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće da jedan narod kazni, niko to ne može spriječiti; osim Njega nema mu zaštitnika.“
0

User avatar
Rudolph
Urednik foruma
Urednik foruma
Reactions: 9692
Posts: 44616
Joined: 17 Oct 2010, 17:29
Contact:
Status: Offline

Sa akšamom sutra nastupa Mevlud mjesec - Mjesec rođenja Muhammeda a.s.

Post by Rudolph » 08 Nov 2018, 17:33

Image

Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu, prigodnim programima obilježavaju mubarek mjesec rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s. koji počinje sutra s akšamom.

Muhammed a.s. je rođen u Mekki, u ponedjeljak, 12. rebiu-l-evvela ili 20.aprila 570. godine. Sin je Abdullaha i Amine, iz arapskoga plemena Kurejš. Pored poslaničke uloge, za muslimane on je najvažnija ličnost među svim ljudskim veličinama o kojima postoji povijesno svjedočanstvo. On je najbolji primjer svih ljudskih vrlina, uzor čovjeka, roditelja, prijatelja, državnika, vojskovođe …

Vjernici se raduju danu u kome je rođen Allahov Poslanik a.s., to je, po mišljenju islamskih učenjaka, vjernika, dan kada je poteklo svjetlo upute i znanja cijelom svijetu. To je dan u kome je rođen onaj za koga Uzvišeni Bog u Kur'anu kaže:” „A tebe smo (Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali“ (El-Enbija’, 107.) .”

Tokom tog mjeseca u džamijama, kućama, mahalama u znak zahvalnosti Allahu dž.š. što im je podario Poslanika, muslimani priređuju mevludske svečanosti, uče Kur'an, ilahije i kaside, slušaju predavanja o Poslanikovom a.s, životu, njegovoj časnoj porodici, ashabima...

Također u BiH i na Balkanu općenito, obično se uči mevlud (spjev), recitiraju se stihovi koji govore o rođenju Poslanika Muhammeda, njegovom dignitetu, životu, radu, stihovi koji pozivaju na pokornost Bogu, raspiruju ljubav prema Poslaniku a.s. i njegovoj časnoj porodici i ashbabima, promoviraju pobožnost i čudoređe.

Kao posebnost mevluda je šerbe, tradicionalni bosanski napitak napravljen od cimta i klinčića, a koji svojim mirisom i okusom okrepljuje organizam.

Muslimani posebno tokom tog mjeseca iz ljubavi prema Božijem Miljeniku donose puno salavata na Muhammeda a.s. onako kako Bog dragi naređuje "Allah i Njegovi meleki blagosiljaju Vjerovjesnika, o, vjernici, blagosiljajte ga i vi, i pozdrav mu šaljite!” (El-Ahzab, 56)

U vrijeme Muhammeda a.s. njegovi prijatelji (ashabi) i oni poslije njih, sve do današnjih dana pisali su prekrasne stihove o Muhammedu a.s.

Najčuveniji od njih je bio Hasan ibn Sabit kojemu je Muhammed a.s. odredio mjesto (minber) u džamiji s kojeg je povremeno recitirao svoju poeziju. Uz Hasana ibn Sabita, stihove o Allahovom poslaniku a.s. i ljepoti islama izricali su i Alija ibn ebi Talib, Seleme ibni el-Ekva, Hubejb ibn Adij, Abdulah ibn Revaha, Selman el-Farisi, Ebu Bekr i drugi.

Božiji Poslanik Muhammed, a.s., preselio je na ahiret u Medini u 63.godini života, 12.rebiul-evvela u ponedjeljak, 11.god. po Hidžri, odnosno, 632.godine.

Prenosi se da je Alija ibn Ebi Taliba da je o Muhammedu a.s. rekao "Bio je najljubazniji od ljudi, najiskreniji u govoru, najblaže naravi i najplemenitijeg roda. Ko bi ga iznenada ugledao, osjetio bi strahopoštovanje, a ko bi ga dobro upoznao, zavolio bi ga. Svi koji su ga opisivali govorili su 'ni prije njega, ni nakon njega nikad nisam vidio nekog sličnog', prenosi Fena.
2
2 Image
Nema više normalnih. Svi smo manje-više ludi.Neki kradu kao ludi, neki žderu kao ludi, neki piju kao ludi a neki rade kao ludi, i oni su najluđi od svih.'' :p :p

Mutevelija
Energetski vampir
Energetski vampir
Reactions: 5192
Posts: 47162
Joined: 28 Nov 2015, 20:04
Location: Neverland
Status: Offline

Re: Sa akšamom sutra nastupa Mevlud mjesec - Mjesec rođenja Muhammeda a.s.

Post by Mutevelija » 08 Nov 2018, 17:48

"Amina, majka Muhammed pejgambera,Ona sadef rodi, zrno bisera.
Kad je bila njim Amina hamila,Alameta mnogo jeste vidjela.

Otac našeg Pejgambera Abdullah,Odabr’o je milosnika hak-Allah.
Kad približi vakat da se on rodi,Svako dobro na ‘vi svijet dohodi.
Rebiul-evvel vakat bješe proljeće,Ponedeljnik noć dvanesta dol’jeće.
Kad je majka Muhammeda rodila,Kazala je da je čudo vidjela.

Ko svjetlica iz kuće na nam poleće,Nur od njega do nebesa doleće.
Na hevaji melek dušek prostrije,iz dženneta po imenu sundus je.

Tri bajraka razapeta vidjeh ja,poslušajte šta govorim vama ja.
Na magribu, na mašriku dva ajan,Treći bajrak baš od Kabe na tavan.
Odmah znadoh da je on rob najbolji,Dargom Bogu od svakoga najmiliji.
Melaika mnogo sađe sa neba,Okruži se naša kuća ko Kaba.

Rastupi se duvar, a ja pogledah,Pokraj sebe mnogo čuda ugledah.
Iz dženeta tri hurije dođoše,Muhammeda svakojaka hvališe.

Blago tebi, sretna majko, zboriše,A pohvalom moga sina spominjaše.
Nikad nije majka ovakvog rodila,blago tebi što si njega nosila.

A kad dođe vakat da se porodim,Ono dobro što će doći da vidim.
Bješe žeđa meni došla do duše,Jedan bardak šerbeta mi dadoše.
Studenije od snijega i bjelje,Slađe biješe od šećera i ljepše.
I to šerbe što dadoše kad popih,Cijela se ja u nuru utopih.

Utopih se ja u nuru svakako,A za sebe ja ne znadoh nikako.
Prihvati me jedna ptica bijela,Opet meni dođe snaga cijela.

(Ovdje treba ustati na noge)
I rodi se car od dina onaj čas,A u nuru utopi se svijet vas.
Vi salavat donesite na njega,Steći ćete nimet-džennet kod Boga.

Dobro li je salavate donosit’,I suzama svoje oči orosit’.
Koji traže da mu vatra ne udi,Neka srce salavatom probudi.
Es-selatu ves-selamu
alejke ja resulel-lah

Sve stvoreno učini se veselo,Briga ode, život dođe na novo.
Na svijetu progovori stvar svaka,Devletliji svašta reče merhaba.
Merhaba ti, care veliki merhaba,Merhaba ti, znanja izvor, merhaba.
Merhaba, ej svako moli od tebe,Merhaba, ej, Božija milost na tebe.
Merhaba, ej, živu život merhaba,Merhaba, ej, muki last si, merhaba.
Za griješnike mučenike ummeta,Mo1iš, tražiš, Božijega rahmeta.
Na svijetu ti si rahmet merhaba,Za grješnike ti se moliš, merhaba.
Ti si svijetlo svom ummetu velikoI u muci mnogome si pomogo.
Mučenome pomagalac vazda si,I drugoga sačuvati rada si.
Za srčanu ranu svaku vidiš ti,Na svijetu, što god ima, car si ti.
Koji traži da ga vatra ne gori,Neka srce salavatom napuni.

Es-selatu ves-selamu alejke ja resulel-lah

Kad se rodi onaj Božji milosnik,Bog je njemu vazda bio pomoćnik"..
0

User avatar
Cvrle
Inventar foruma
Inventar foruma
Reactions: 5922
Posts: 8463
Joined: 14 Oct 2015, 15:08
Status: Offline

Re: Sa akšamom sutra nastupa Mevlud mjesec - Mjesec rođenja Muhammeda a.s.

Post by Cvrle » 08 Nov 2018, 20:29

0
Life is too short, too short to live in anger... Please, help me God to survive!!!

User avatar
Zagorka
Žena, majka, forumašica
Žena, majka, forumašica
Reactions: 3302
Posts: 27508
Joined: 05 Oct 2011, 11:33
Location: U ćošku, plačem.
Status: Offline

Re: Sa akšamom sutra nastupa Mevlud mjesec - Mjesec rođenja Muhammeda a.s.

Post by Zagorka » 09 Nov 2018, 15:25

Mevlud, šaban pa ramazan, ili nije?
0
Sarkazam bez granica.....:heidi2

User avatar
Cvrle
Inventar foruma
Inventar foruma
Reactions: 5922
Posts: 8463
Joined: 14 Oct 2015, 15:08
Status: Offline

Re: Sa akšamom sutra nastupa Mevlud mjesec - Mjesec rođenja Muhammeda a.s.

Post by Cvrle » 09 Nov 2018, 15:40

Sad je Rebiulèvel, pa ide Rebiuláhir, pa Džumadelula, pa Džumadelahire, pa Rèdžeb, pa Šàbān, pa tek onda Ramàzān
0
Life is too short, too short to live in anger... Please, help me God to survive!!!

Mutevelija
Energetski vampir
Energetski vampir
Reactions: 5192
Posts: 47162
Joined: 28 Nov 2015, 20:04
Location: Neverland
Status: Offline

Re: Islam

Post by Mutevelija » 28 Nov 2018, 05:51

Sura Jusuf -Josip- Joseph
21. I onda onaj iz Misira, koji ga je kupio, reče ženi svojoj: "Učini mu boravak prijatnim! Može nam koristan biti, a možemo ga i posiniti!" I eto tako Mi Jusufu dadosmo lijepo mjesto na Zemlji i naučismo ga tumačenju snova - a Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna.

22. I kad on stasa, Mi ga mudrošću i znanjem obdarismo; tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine.

23. I poče ga na grijeh navoditi ona u čijoj je kući bio, pa pozaključa sva vrata i reče: "Hodi!" - "Sačuvaj Bože!" - uzviknu on - "vlasnik me moj lijepo pazi; a oni koji dobro uzvrate zlim neće nikad uspjeti."

24. I ona je bila poželjela njega, a i on bi nju poželio da od Gospodara svoga nije opomenu ugledao - tako bi, da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je on uistinu bio Naš iskreni rob.

25. I njih dvoje prema vratima potrčaše - a ona razdera straga košulju njegovu - i muža njezina kraj vrata zatekoše. "Kakvu kaznu zaslužuje onaj koji je htio ženi tvojoj zlo učiniti" - reče ona - "ako ne tamnicu ili kaznu bolnu?"

26. "Ona je pokušala mene na grijeh navesti" - reče Jusuf. - "Ako je košulja njegova sprijeda razderana onda ona istinu govori, a on neistinu" - primijeti jedan rođak njezin -

27. "a ako je košulja njegova straga raderana, onda ona laže, a on govori istinu."

28. I kada on vidje da je košulja njegova straga razderana, reče: "To je jedno od vaših lukavstava, vaša su lukavstva zaista velika!

29. Ti, Jusufe, ostavi se toga, a ti traži oproštenje za grijeh svoj, jer si zaista htjela zgriješiti!"

30. I žene u gradu počeše govorkati: "Upravnikova žena navraćala momka svoga na grijeh, u njega se ludo zagledala! Mi mislimo da jako griješe."

31. I kad ona ču za ogovaranja njihova, posla po njih, te im priredi divane, dade svakoj od njih po nož i reče: "Izađi pred njih!" A kad ga one ugledaše, zadiviše se ljepoti njegovoj i po rukama svojim se porezaše: "Bože, Bože!" - uskliknuše - "ovo nije čovjek, ovo je melek plemeniti!”

32. "E to vam je onaj zbog koga ste me korile" - reče ona. "Istina je da sam ga htjela na grijeh navratiti, ali se on odupro. Ako ne učini ono što od njega tražim, biće, sigurno, u tamnicu bačen i ponižen."

33. "Gospodaru moj," - zavapi on - "draža mi je tamnica od ovoga na što me one navraćaju. I ako Ti ne odvratiš od mene lukavstva njihova, ja mogu prema njima naklonost osjetiti i lahkomislen postati."

34. I Gospodar njegov usliša molbu njegovu i spasi ga lukavstva njihova; On, uistinu, sve čuje i zna.

35. Poslije im na pamet pade, iako su se bili uvjerili da je nedužan, da ga za neko vrijeme bace u tamnicu.
0

Mutevelija
Energetski vampir
Energetski vampir
Reactions: 5192
Posts: 47162
Joined: 28 Nov 2015, 20:04
Location: Neverland
Status: Offline

I ne ima hikmeta bez hizmeta

Post by Mutevelija » 31 Dec 2018, 22:44

Ovo znači nema mudrosti bez službe.
Nećeš dobiti mudrost bez službe, neki dan pričam sa bivšim dervišom koji je imao u gradu tekiju i raspravljamo o duši egu tj nefsu.
Ja kažem da je on u prsima, on kaže nije nego je na čelu.
Zašto spuštamo svoje čelo na pod?
KAd malo bolje razmisli možda je i upravu.

Ako nekome ne hizmetuješ ne možeš steći mudrost.
0

Mutevelija
Energetski vampir
Energetski vampir
Reactions: 5192
Posts: 47162
Joined: 28 Nov 2015, 20:04
Location: Neverland
Status: Offline

Re: Islam

Post by Mutevelija » 01 Jan 2019, 08:34

0

User avatar
Rudolph
Urednik foruma
Urednik foruma
Reactions: 9692
Posts: 44616
Joined: 17 Oct 2010, 17:29
Contact:
Status: Offline

Mubarek dani i noći u 2019. godini. Kada je ramazan, Bajram i ostali vjerski praznici

Post by Rudolph » 11 Jan 2019, 15:14

Prema izdatom Takvimu za 2019. godinu, mubarek dani i noći dolaze na sljedeće datume:Prema Takvimu Rijaseta IZ u BiH mubarek (odabrani) dani i noći dolaze na sljedeće datume u 2019. godini (1440/41. hidžretska):05. 05. 2019. – Uoči Ramazana, prva teravija 06. 05. 2019. – Prvi dan ramazanskog posta 22. 05. 2019. – Lejletul-Bedr31. 05. 2019. – Lejletul-Kadr

04. 06. 2019. – Ramazanski bajram, 1. dan 05. 06. 2019. – Ramazanski bajram, 2. dan 06. 06. 2019. – Ramazanski bajram, 3. dan

10. 08. 2019. – Dan Arefata – Uoči Kurban bajrama 11. 08. 2019. – Kurban- bajram, 1. dan 12. 08. 2019. – Kurban- bajram, 2. dan 13. 08. 2019. – Kurban- bajram, 3. dan 14. 08. 2019. – Kurban- bajram, 4. dan 31. 08. 2019. – Sa zalaskom Sunca nastupa Nova 1441. hidžretska godina

Image


2019 godini počinje u ponedjeljak 06. 05. i traje 30 dana. Ramazan je uvijek na isti dan u islamskom kalendaru, datum na gregorijanskom kalendaru varira iz godine u godinu, budući da je gregorijanski kalendar solarni kalendar a Islamski kalendar je lunarni kalendar. Datumi Ramazana također mogu varirati od zemlje do zemlje, ovisno o tome je li Mjesec viđen ili ne.Ramazan je jedan od posebnih mjeseci u Islamu. Jedna od pet temeljnih dužnosti svakog muslimana je i post koji se provodi u ovom mjesecu. Tokom trideset dana ramazana muslimani se moraju uzdržavati od hrane, pića i spolnog kontakta sa svojim suprugama, i to od zore pa do zalaska sunca. Po isteku ovog mjeseca slijedi mjesec Ševal i prva tri dana tog mjeseca je jedan od dva praznika u Islamu, Ramazanski Bajram (1. 2. i 3. dan u mjesecu). Njim se obilježava kraj posta. Prvi dani (oba) Bajrama su dani kada post nije dozvoljen.
3
2 Image 1 Image
Nema više normalnih. Svi smo manje-više ludi.Neki kradu kao ludi, neki žderu kao ludi, neki piju kao ludi a neki rade kao ludi, i oni su najluđi od svih.'' :p :p

User avatar
lejlamo
Aktivni forumaš
Aktivni forumaš
Reactions: 3651
Posts: 3742
Joined: 23 Feb 2018, 18:17
Status: Offline

Re: Mubarek dani i noći u 2019. godini. Kada je ramazan, Bajram i ostali vjerski praznici

Post by lejlamo » 11 Jan 2019, 15:19

eheto, kurban-bajram na moj rođendan :D
1
1 Image
Volim što sam Ero...s kamena i drače..Ko poskok što skače...

User avatar
Rudolph
Urednik foruma
Urednik foruma
Reactions: 9692
Posts: 44616
Joined: 17 Oct 2010, 17:29
Contact:
Status: Offline

Re: Mubarek dani i noći u 2019. godini. Kada je ramazan, Bajram i ostali vjerski praznici

Post by Rudolph » 11 Jan 2019, 15:21

kupim ti janjca
1
1 Image
Nema više normalnih. Svi smo manje-više ludi.Neki kradu kao ludi, neki žderu kao ludi, neki piju kao ludi a neki rade kao ludi, i oni su najluđi od svih.'' :p :p

User avatar
Chloe
Žena za sva vremena
Žena za sva vremena
Reactions: 11722
Posts: 62862
Joined: 18 Dec 2015, 11:40
Status: Offline

Re: Mubarek dani i noći u 2019. godini. Kada je ramazan, Bajram i ostali vjerski praznici

Post by Chloe » 11 Jan 2019, 15:23

Eto nam 1.maja dogodine aBd za Ramazan ... :D
1
1 Image
Ako ti otkrijem ranjivu stranu sebe, nije to moja slabost...To je povjerenje. Ako me povrijediš, nije to moja naivnost, to je tvoja podlost.

User avatar
Laser
Poneki mu pročitamo
Poneki mu pročitamo
Reactions: 229
Posts: 879
Joined: 31 Mar 2016, 16:01
Status: Offline

Re: Mubarek dani i noći u 2019. godini. Kada je ramazan, Bajram i ostali vjerski praznici

Post by Laser » 11 Jan 2019, 15:28

Chloe wrote:
11 Jan 2019, 15:23
Eto nam 1.maja dogodine aBd za Ramazan ... :D
Šteticaaaa. :oo
0
Moj put je trnovit. Ko cijeni svoje noge, nek me nipošto ne slijedi.

User avatar
Rudolph
Urednik foruma
Urednik foruma
Reactions: 9692
Posts: 44616
Joined: 17 Oct 2010, 17:29
Contact:
Status: Offline

Re: Mubarek dani i noći u 2019. godini. Kada je ramazan, Bajram i ostali vjerski praznici

Post by Rudolph » 11 Jan 2019, 15:30

Chloe wrote:
11 Jan 2019, 15:23
Eto nam 1.maja dogodine aBd za Ramazan ... :D
nema opijanja
0
Nema više normalnih. Svi smo manje-više ludi.Neki kradu kao ludi, neki žderu kao ludi, neki piju kao ludi a neki rade kao ludi, i oni su najluđi od svih.'' :p :p

User avatar
spacebound
Forumašica godine
Forumašica godine
Reactions: 10565
Posts: 29420
Joined: 13 Nov 2015, 08:33
Location: u obecanoj zemlji
Status: Online

Re: Mubarek dani i noći u 2019. godini. Kada je ramazan, Bajram i ostali vjerski praznici

Post by spacebound » 11 Jan 2019, 15:32

Jos malo pa Ramazan :srce
0
When life knocks you down stand the fuck up and say - You hit like a bitch!

User avatar
Chloe
Žena za sva vremena
Žena za sva vremena
Reactions: 11722
Posts: 62862
Joined: 18 Dec 2015, 11:40
Status: Offline

Re: Mubarek dani i noći u 2019. godini. Kada je ramazan, Bajram i ostali vjerski praznici

Post by Chloe » 11 Jan 2019, 15:39

Laser wrote:
11 Jan 2019, 15:28
Chloe wrote:
11 Jan 2019, 15:23
Eto nam 1.maja dogodine aBd za Ramazan ... :D
Šteticaaaa. :oo
Meni nije .... :D. :D.

Niko od nas ne pije, janje se okrene za iftar, ha ja ... :nokti
0
Ako ti otkrijem ranjivu stranu sebe, nije to moja slabost...To je povjerenje. Ako me povrijediš, nije to moja naivnost, to je tvoja podlost.

Post Reply

Return to “Religija”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests