Bankarstvo u Islamu

Islam, Budizam, Kršćanstvo, hodže, popovi....
User avatar
Čarobni
Aktivni forumaš
Aktivni forumaš
Reactions: 501
Posts: 3586
Joined: 12 Jul 2015, 01:03
Status: Offline

Re: Vijeće muftija IZBiH bacilo fetvu na korisnike kamatnih stambenih kredita

Post by Čarobni » 20 Oct 2017, 21:19

U suštini, zaključak se svodi na to da između dva zla biramo manje, ako već nemamo drugo rješenje.
0

User avatar
Krokodil Behko
Globalni moderator
Globalni moderator
Reactions: 4379
Posts: 78356
Joined: 21 Apr 2010, 22:40
Location: nesto u čevljanovićima
Status: Online

Re: Vijeće muftija IZBiH bacilo fetvu na korisnike kamatnih stambenih kredita

Post by Krokodil Behko » 24 Oct 2017, 18:52

Vijeće muftija izdalo fetvu: Smije li se uzeti kamatni kredit? 'Nema opravdanja... A Allah najbolje zna!'


Zbog velikog interesovanja i čak pogrešnih interpretacija u dijelu javnosti MINA prenosi integralni tekst fetve Vijeća muftija o dozvoli uzimanje kamatnog kredita radi zadovoljavanja nužnih životnih potreba.


Tekst ove fetve kao i drugih zaključaka Vijeća muftija bit će publikovan u narednom broju IIN Preporod.


Integralni tekst Fetve pročitajte u nastavku:


Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija Islamske zajednice u BiH je na trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu 27. muharrema 1439. h. g., odnosno 17. oktobra 2017. godine, razmatrajući upite brojnih članova i pripadnika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i mnogih čitalaca Preporoda o tome da li je dopušteno korištenje kamatnih kredita radi rješavanja stambenog pitanja, školovanja djece, kao i drugih nužnih potreba, donijelo sljedeću:


F E T V U
o dozvoli za uzimanje kamatnog kredita radi zadovoljavanja nužnih životnih potrebaOpćepoznato je da islam izričito zabranjuje kamatu. U Kur'anu stoji: „A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu.“ (Al-Baqara, 275.) To je propisano zbog toga što bogati ljudi kamatom eksploatiraju siromašne. Kamatom se potcjenjuje vrijednost ljudskog rada i bazirana je na pogrešnoj percepciji da je novac sam sebi cilj, a ne sredstvo.


Klasični islamski pravnici su konstatirali da ko god posluje s kamatom počinio je „kufr al-niʻma“ (čin nezahvalnosti na Allahovoj blagodati, što je veliki grijeh) i nepravdu (zulum), jer je novac sredstvo koje služi zadovoljenju određenih ciljeva/koristi, a nije sam sebi svrha. Ako novac bude predmet trgovanja, onda on postaje sam sebi cilj, a to nije intencija Zakonodavca. Prema tome, jedini smisao prodaje novca za novac jeste njegovo gomilanje, a to je nepravedno. Muslimani su dužni slijediti islamske propise i nastojati promovirati univerzalne islamske vrijednosti na kojima treba počivati uređenje društveno-ekonomskih odnosa među ljudima, a koje garantiraju pravdu, međuljudsku solidarnost i izbjegavanje sukoba i ratova.


Muslimanski učenjaci su u proteklom stoljeću argumentirano odgovarali na savremena fikhska pitanja vezana za banke i njihovo kamatno poslovanje. Jedno od njih je pitanje štednje u bankama i raspolaganje kamatom koja se na osnovu nje ostvari. Postavili su ga poduzetnici, koji su imali realnu potrebu čuvanja novca na sigurnom. Poznat je odgovor spomenutih učenjaka, kao i njihovo pravno obrazloženje, prema kojem se ostvarena korist od kamatne štednje mora utrošiti u dobrotvorne svrhe, a nikako za vlastite potrebe.


Mustafa Zerka, poznati poznavalac pravnih pravila unutar fikhske nauke, ovaj stav je obrazložio poznatim fikhskim pravilima: Nužda zakon mijenja (الضرورات تبيح المحظورات) (Al-Ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt) i Potreba ima snagu nužde, kako javna, tako i privatna (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة) (Al-Ḥāğğa tunazzal manzila al-ḍarūra ʻāmma kānat aw ḥāṣṣa). Drugim riječima, u situacijama nužde ili potrebe, dozvoljeno je posuditi novac od banke koja posluje s kamatom, uz napomenu da zabrana kamate ostaje na snazi.
Osim poslovnih ljudi, koji imaju potrebu da čuvaju novac na sigurnom, puno je veći broj ljudi koji imaju potrebu rješavanja stambenog pitanja i drugih nužnih potreba. S obzirom da se spomenuta šerijatska i fikhska pravila naslanjaju na brojne zakonodavne tekstove Kur'ana i hadisa, njihova šerijatska ili pravna snaga je time veća i značajnija. Ovo pitanje podupiru i druga šerijatska pravila, koja govore o poteškoći i šteti: Šteta se mora otkloniti (الضرر يزال) (Al-Ḍarar yuzāl), Poteškoća zahtijeva olakšicu (المشقة تجلب التيسير) (Al-Mašaqqa tağlib al-taysīr) i Poteškoća se otklanja (الحرج مدفوع) (Al-Ḥarağ madfūʻ).


Imajući u vidu sve izneseno, slijedeći kur'ansko načelo: „On je vas izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao“ (Al-Ḥağğ, 78.), te „Allah hoće da vam olakša, a ne da poteškoće imate“ (Al-Baqara, 185.), pridržavajući se upute Časnog Poslanika koji je rekao: „Olakšavajte, a ne otežavajte“ (muttefekun alejh) i pozivajući se na spomenuta šerijatska i fikhska pravila, Vijeće muftija Islamske zajednice u BiH usvaja fikhski stav prema kojem je dopušteno korištenje kamatnih kredita u situacijama nužde i stvarne životne potrebe, uz napomenu muslimanima da su dužni držati se okvira nužde i stvarnih životnih potreba, te koristiti ovu olakšicu u onome što je halal, dopušteno i korisno. Vijeće muftija potvrđuje da se ovom fetvom ne odobrava kamatno poslovanje (davanje kamatnog kredita i lihvarenje), nego samo uzimanje kamatnog kredita u slučajevima nužde.


Ukoliko postoji mogućnost rješavanja problema finansiranja spomenutih potreba na osnovu beskamatnog poslovanja, nema opravdanja za uzimanje kamatnih kredita, jer u tom slučaju nužda ne postoji. A Allah najbolje zna!- navodi se u saopćenju Husein ef. Kavazovića.


(DEPO PORTAL)
0
online

User avatar
Heidi
Statista sreće
Statista sreće
Reactions: 5474
Posts: 35121
Joined: 01 Sep 2011, 22:10
Location: Kosmicki raspor
Status: Offline

Re: Vijeće muftija IZBiH bacilo fetvu na korisnike kamatnih stambenih kredita

Post by Heidi » 24 Oct 2017, 18:55

Kroki, de mi ukratko prepricaj :ooo
0

User avatar
Krokodil Behko
Globalni moderator
Globalni moderator
Reactions: 4379
Posts: 78356
Joined: 21 Apr 2010, 22:40
Location: nesto u čevljanovićima
Status: Online

Re: Vijeće muftija IZBiH bacilo fetvu na korisnike kamatnih stambenih kredita

Post by Krokodil Behko » 24 Oct 2017, 19:26

Ma eto, moreš slobodno dići, al Allah najbolje zna :oo
2
2 Image
online

User avatar
biha
Poneki mu pročitamo
Poneki mu pročitamo
Reactions: 149
Posts: 592
Joined: 23 Nov 2014, 12:28
Status: Offline

Re: Vijeće muftija IZBiH bacilo fetvu na korisnike kamatnih stambenih kredita

Post by biha » 24 Oct 2017, 19:52

Postali su mi kao Vatikan!! Jednoga dana ce izdat fetvu da se moze i alkohol piti do 77%!Tobe!
0

User avatar
Fazlija
Osvježenje foruma
Osvježenje foruma
Reactions: 136
Posts: 1351
Joined: 29 Dec 2015, 00:34
Location: Martin Brod
Contact:
Status: Offline

Re: Bankarstvo u Islamu

Post by Fazlija » 11 Nov 2017, 11:29

Odlican model. Banka se tu ustvari pojavljuje kao investicijski fond koji ostaje u poslu dok ne isplati svoja ulaganja. Odlicna je i politika zabrane ulaganja u nemoralne poslove, a ponajvise politika ulaganja u realnu proizvodnju umjesto u spelulacije.
0
http://forum.srednjiput.rs/

Post Reply

Return to “Religija”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests