Tekije u BiH

Poznate ličnosti, ratovi, važni događaji

Moderator: Krokodil Behko

User avatar
carobnjak N
Inventar foruma
Inventar foruma
Reactions: 1469
Posts: 8059
Joined: 07 Oct 2010, 22:49
Status: Offline

Re: Tekije u BiH

Post by carobnjak N » 07 Apr 2012, 17:05

Jeste lijepa samo što je to sve očito novo . Nadam se da se radi o vjernoj rekonstrukciji
0
treba mi jbni medzik

User avatar
carobnjak N
Inventar foruma
Inventar foruma
Reactions: 1469
Posts: 8059
Joined: 07 Oct 2010, 22:49
Status: Offline

Re: Tekije u BiH

Post by carobnjak N » 21 Apr 2012, 10:01

SJAJ BAJKOVITOG KAMENOG GRADA
ImageNadaleko poznata i čuvena blagajska tekija na vrelu Bune, kako je to i najavljivano, dobila je novo - staro „pozlaćeno“ lice. Veliko svečano otvorenje obnovljenih zgrada musafirhane biće prisajedinjeno godišnjem tradicionalnom mevludu 12. maja 2012.g.

Kao u najsretnijoj bajci sa sretnim završetkom obnova graditeljskog kompleksa tekije u Blagaju jedan je od rijetkih primjera buđenja nade i izrastanja u viši civilizacijski nivo muslimana u Hercegovini. S Božjom pomoći obnova graditeljskog kompleksa blagajske tekije sa sobom će donijeti i nove ideje i nove projekte od velikog značaja za Mostar, ponajprije za Blagaj.
animanje za prirodno graditeljsko nasljeđe vrela Bune tokom cijele historije bilo je na izrazito velikom nivou. No odnos i odgovornost prema ovom lokalitetu uglavnom je zavisio od društveno - ekonomske moći, prije agresije na našu zemlju i od političke volje režima. Nastojanje Islamske zajednice u posljednjih desetak godina da se, shodno zakonskim normama, obnovi sva raskoš i graditeljsko blještavilo blagajske tekije krunisan je potpisivanjem ugovora 22.10.2010. godine u prostorijama Mostarskog muftijstva. Ugovor su potpisali muftija Seid ef. Smajkić, predsjednik Medžlisa IZ Mostar Ramiz Jelovac, direktor Vakufske direkcije mr. Senaid Zajimović i ispred investitora direktor turske turističke agencije „Fidan“, Ali Dokumadži. Kamen temeljac kojim je označen početak radova 26.marta 2011.g. nakon kratke svečanosti položili su generalni sekretar Rijaseta IZ u BiH Muhamed Salkić, muftija mostarski h. Seid ef. Smajkić i Ali Dokumadži, direktor agencije „Fidan“.

Prateći objekti uz blagajsku tekiju koje su obnovljeni na temelju ovog ugovora prethodno su prošli kroz sve moguće vidove naučnih, stručnih i javnih rasprava. Arehološki tim profesora Envera Imamovića je preciznim i upornim arheološkim radnjama u tri godine istraživanja definirao ostatke ranijih građevinskih struktura, nakon čega su nadležna državna i federalna tijela i institucije dali svoje mišljenje i preporuke za izradu projekta. Projektnu dokumentaciju komparativnom metodom sa sličnim građevinama u svijetu uz korištenje najsavremenije tehnologije izradio je projektni tim prof.dr. Amira Pašića. Izvođač radova obnove cjelokupnog kompleksa Blagajske tekije je
sarajevska građevinska firma „Prizma“. Nakon postavljanja kamena temeljca uglavnom zlonamjernim tendencijama pojedinih domaćih sedmičnih magazina i elektronskih medija pokrenuta je i svojevrsna moralna rasprava o investicijama i pravnim aspektima obnove graditeljskog kompleksa. A kako su u svake laži kratke noge, projekat obnove prošao je i tu vrstu spoticanja. Takvi zlonamjerni nasrtaji samo su osigurali potpuni mir i tišinu vrijednim radnicima, jer su odgovorni iz G.P. „Prizma“ donijeli odluku o nedavanju bilo kakvih izjava za medije dok svi građevinski radovi ne budu završeni. Svi planirani radovi na konačnom opremanju ovog impozantnog bajkovitog kamenog grada do kraja aprila biće okončani.

„ Blagajska tekija u novije vrijeme je svrstana na popis lokaliteta vjerskog turizma. Kad smo analizirali sve činjenice zaključili smo da imamo osnovu za njenu obnovu. Znali smo da tekija nije nastala u zadnjih stotinu godina i stoga nam je bila namjera da joj vratimo njen najautentičniji izgled. Ovo je za nas samo prva faza obnove. Pred nama je i druga faza koju moramo dalje razvijati. Tu svako ima svoje mjesto, i ministarstva i Komisija za očuvanje spomenika, institucije kulture, institucije obrazovanja i Islamska zajednica. Zato treba istinske volje i vjerovanja da se može bolje i više. Osim tkzv. profane, tursitičke upotrebe objekata tekija ima i druga značenja, prije svega duhovnog karaktera. Ovdje se radi o spoju kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa. Zato cjelokupna zajednica ima mogućnosti da se prezentira i realizira svoje programe; svako iz svoje oblasti. Taj projekat suštinskog i zbiljnog funkcioniranja Blagajske tekije ćemo razvijati u sljedećoj fazi“, ističe predsjednik Medžlisa IZ Mostar Ramiz Jelovac. Prema njegovim riječima planirana je i obnova samog tekijskog objekta, koji je jedini očuvan do današnjih dana. „Ta zgrada je znatno dotrajala i treba je temeljito obnoviti, jer već sada zbog statičkih zakonitosti ima značajnih oštećenja. O tome kad i kako rekonstruisati ovu zgradu već imamo neke pregovore“, otkriva Jelovac.
NEPOZNATO O TEKIJI

Novija historija tvrdi kako je blagajska tekija izgrađena prije 1664.g. a njene prve početke veže za mostarskog muftiju Zijaudina Ahmed ibn Mustafu, šejha halvetijskog reda. Međutim, dr. Muhamed Hadžijahić, jedan od najrevnosnijih naših historičara u XX stoljeću u svom radu „Tri etape u historijatu tekije na vrelu Bune u Blagaju“ donosi nepobitne dokaze da je ona izgrađena na ranijem bogumilskom svetištu, pa će je Hadžijahić tretirati u tri historijske etape: bogumilskoj, bektašijskoj i halvetijskoj.

„Tekijska zdanja su u toku svog viševjekovnog opstojanja dosta često stradala zbog obrušavanja stijenja. Tome znatno doprinose brojno izrasle košćele, koje rastu u pukotinama stijene koja se nadvisila nad vrelo i tekiju. Potpuni podaci o tim stradanjima nedostaju, naročito za ranije doba. Poznato je da je tekija, poslije ovakvih stradanja,više puta obnavljana. To se desilo, prema onome što znamo, polovicom XVII stoljeća, dalje godine 1716.,1871.,1923., 1949., 1951., 1972. Temeljitu obnovu tekije izvršio je 1952. godine Zavod za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine“, piše Hadžijahić. Prema njegovom mišljenju pisanja o historijatu tekije dosta su griješila u tome što su tekijom smatrali samo turbe, a preostali dio tadašnjeg zdanja musafirhanom. Po svojoj zadaći objekat je prije svega bio namijenjen za zikr , dok je djelatnost musafirhane (ugošćavanje) njegova samo profana funkcija. Da je postojeći objekat prvenstveno tekija sa turbetom proizlazi i iz toga što dijelovi objekta za koje se tvrdilo da je musafirhana imaju izrazito kultno obilježje (semahana, halvet odaja, teslim taš i sl.).

Image

Pogrešno se uzimalo i vrijeme postanka tekije. Prvi njen do sada poznati izričiti spomen iz 1664. godine kod Evlije Čelebije uzimao se kao datum njena nastanka. Međutim, postoje drugi dokazi, neovisno od pisanih izvora, koji pokazuju da je tekija znatno ranije nastala“, tvrdi Hadžijahić. Tekija je imala svoju punu funkciju sve do 1925.g. Hadžijahić o tome kaže: „Odmah iza prvog svjetskog rata naglo je oslabila popularnost tekije.
Posljednji mevlud u njoj proučen je 1925.g ,a iste godine umro je i zadnji šejh tekije.
Tekija je više-manje postala samo turistička atrakcija, ali ni turizmu između dva rata nije se poklanjala dovoljna pažnja. U kojoj je mjeri postojala degradacija ovog kulturnog spomenika vidi se po detalju da ni zvanični organi Islamske vjerske zajednice nisu znali kojem derviškom redu pripada blagajska tekija. Naime, u izvještaju o radu Ulema medžlisa u Sarajevu iz 1932. čak su manjkali podaci kojem je redu pripadala ova tekija. Do aktiviranja tekije u smislu njene namjene došlo je u naše vrijeme. Na dan 25. jula 1978. ponovno se počeo u tekiji obavljati zikir, i to dva puta mjesečno. Zikrom je predvodio hadži Mehmed Alija Porča, nakišibendijski derviš iz Konjica.“ Tri godine ranije oživljena je i tradicija zajedničkog godišnjeg okupljanja i učenja mevluda.

ZANIMLJIVOSTI BLAGAJAa udaljenosti od svega nekoliko kilometara u Blagaju su smještene brojne kulturne historijske i prirodne znamenitosti. Iznad visoke blagajske litice nalazi se stari grad Stjepana Vukčića Kosače, oca posljednje bosanske kraljice Katarine, lijevo od izvora Bune koji slovi kao jedan od najvećih izvora u Evropi, nalazi se lokalitet Zelene pećine gdje su pronađeni tragovi ljudskog života još iz neolita. Uz samu blagajsku tekiju nalazi se jedno od eventualnih sedam turbeta Sari Saltuka. O tome Hadžijahić piše: „Prema legendi koju bilježi Evlija Čelebija, Sari Saltuk je pred smrt rekao da mu se napravi sedam tabuta. Kad je umro sedam „kraljeva“ , i to: Moskve, Leha, Švedske, Jedrena, Bogdana i Dobrudže, zatražili su da se Sari Saltuk ukopa u njihovoj zemlji. Na taj način, budući da su tabuti poslati zatvoreni u sedam zemalja, gdje su ukopati, ne zna se u kojem je upravo tabutu bio Sari Saltukov lijes, pa se tako može smatrati da bi u svakoj od tih zemalja mogao biti Sari Saltukov grob. Za nas je ovdje od važnosti da napomenemo da je među nabrojanim zemljama u koje je poslat Sari Saltukov tabut, po jednoj Saltuknami bila i Bosna. Tamo se izričito navodi da je i bosanski kralj zatražio da mu se pošalje tabut Sari Saltuka. Također se tvrdi kako su Sari Saltuku preko ramazana dolazili potajni muslimani iz kršćanskih zemalja Podunavlja, zajedno s njim postili, teravije klanjali, a onda se nakon bajramskih svečanosti vraćali u svoj kraj.“
0
treba mi jbni medzik

User avatar
Krokodil Behko
Globalni moderator
Globalni moderator
Reactions: 8144
Posts: 82831
Joined: 21 Apr 2010, 22:40
Location: nesto u čevljanovićima
Status: Online

Obnovljena blagajska tekija

Post by Krokodil Behko » 01 May 2012, 09:43

Više od 200 zvanica na svečanom otvorenju 3. maja

Image

iše od 200 zvanica očekuje se u četvrtak, 3. maja, u Blagaju kod Mostara na svečanom otvorenju obnovljenih zgrada nadaleko poznate i čuvene blagajske tekije na vrelu Bune.

Direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice BiH Senaid Zaimović kazao nam je kako će, s obzirom da je Islamska zajednica (IZ) u BiH bila investitor projekta, a turska agencija "Fidan" uložila novac u obnovu, čast da svečano otvori tekiju pripasti reisu-l-ulemi Mustafi ef. Ceriću i turskom ambasadoru u BiH Ahmetu Jildizu.

- Ovi objekti su vakufskog karaktera i ostaju vakuf i zbog toga smo mi u Vakufskoj direkciji posebno sretni što smo uspjeli revitalizirati objekte koji su uvijek služili za održavanje tekije i cijelog kompleksa - kazao nam je Zaimović.

U narednom periodu planirana je i obnova samog tekijskog objekta, koji je jedini očuvan do danas.
0
online

User avatar
nezaboravna
Aktivni forumaš
Aktivni forumaš
Reactions: 0
Posts: 3723
Joined: 07 Dec 2011, 11:55
Location: tebi u srcu
Status: Offline

Re: Obnovljena blagajska tekija

Post by nezaboravna » 01 May 2012, 10:06

Svaka cast,mislim da je naj u BiH
0
Tko ti priča o tuđim manama, drugima će pričati o tvojim
Ako ti život da 1000 razloga za plač, ti nađi 1001 razlog za smijeh.

User avatar
Krokodil Behko
Globalni moderator
Globalni moderator
Reactions: 8144
Posts: 82831
Joined: 21 Apr 2010, 22:40
Location: nesto u čevljanovićima
Status: Online

Re: Tekije u BiH

Post by Krokodil Behko » 21 Jun 2018, 10:36

Bio mi je buraz, prošle godine u obilasku tekije, te dole poznate, Buna-Blagaj ili gdje je već.
Nema u šorcu, mora se obući neka haljinica, pa u obilazak. Zar nije normalnije izgled u šorcu, nego u haljini?
0
online

User avatar
Rum
Urednik foruma
Urednik foruma
Reactions: 14735
Posts: 48399
Joined: 17 Oct 2010, 17:29
Mood:
Zodiac:
Contact:
Status: Online

Re: Tekije u BiH

Post by Rum » 21 Jun 2018, 10:46

Krokodil Behko wrote:
21 Jun 2018, 10:36
Bio mi je buraz, prošle godine u obilasku tekije, te dole poznate, Buna-Blagaj ili gdje je već.
Nema u šorcu, mora se obući neka haljinica, pa u obilazak. Zar nije normalnije izgled u šorcu, nego u haljini?
Ja seto bogme u sorcu
0
Fizika vam to nece reci ali najjaca sila na ovom svijetu je zelja

User avatar
Rum
Urednik foruma
Urednik foruma
Reactions: 14735
Posts: 48399
Joined: 17 Oct 2010, 17:29
Mood:
Zodiac:
Contact:
Status: Online

Mistični Blagaj: Mjesto gdje ljubav izvire ispod kamena

Post by Rum » 07 Nov 2018, 20:16

Image

Blagaj, 12 kilometara od Mostara, jedno je od najznačajnihijih turističkih destinacija naše lijepe domovine. Vrelo čiste, nemirne Bune pravi je mehlem za oči, a tekija koja se nalazi tik uz pećinu već vijekovima njeguje posebne derviške rituale kojima derviši čine zikr,odnosno slave Boga.

Tekija je izgrađena davne 1466. godine i uzima se za jednu od najstarijih tekija u BiH. Veliki broj historičara smatra da je osnivač tekije bio derviš i gazija – Sari Saltuk. Vjeruje se da su nekad pripadnici derviškog reda tekije na Buni bili nalik templarima, iz razloga što i oni, baš poput templara, nisu bili samo vjernici nego i vojnici. Na vanjskoj strani turbeta vide se sjekira i topuz isklesani u reljefu, što upravo simbolizira tu povezanost viteštva i redovništva.

Brojne su legende koje govore o osnivaču Tekije. Jedna od najpoznatijih je ta da je nekad u pećini u kojoj izvire ljepotica Buna, stanovao zmaj koji je svake godine izlazio iz svoje pećine i otimao djevojke. Kada je jedne godine oteo Milicu, djevojku u koju je Sari bio zaljubljen a kćerku tadašnjeg vladara, Sari je odvažno napustio sigurnost svog toplog doma i otišao da je spasi. Uspio je u svom naumu i ubio zmaja, te mu je vladar, u znak zahvalonosti što mu je spasio kćer od smrti, izgradio tekiju i dao mu ruku svoje kćeri.

Sari Saltuk bio je veliki čovjek, barem tako svjedoče izvori. Kažu da je bio protagnista islamizacije Balkana i Evrope, te da su, upravo zbog njegovog herojstva i dobrote, hiljade i hiljade duša prešle na Islam. Postoji čak 7 njegovih grobova u svijetu, a jedan od njih se nalazi upravo u Blagaju. Postojanje više njegovih grobova objašnjava se na dva načina. Prvo objašnjenje je da je sam Sari zatražio da mu se napravi nekoliko grobova i da ga se sahrani u nemuslimanskim zemljama. Na ovaj način bi muslimani, tražeći njegov pravi grob, hodočastili po svim tim mjestima i širili Islam. Drugo objašnjenje je da je sedam kraljeva zatražilo da se Sarijevo tijelo ukopa upravo u zemlji u kojoj su oni kraljevali, ali obzirom da nije bilo moguće svima udovoljiti, iskopano je 7 grobova i ne zna se u kojem od njih počiva veliki derviš.

Za Sarijev grob u Blagaju vezuje se još jedna legenda. Jednog predvečerja, nešto prije akšam-namaza, u čaršiju je došao čovjek bijele brade i blagog pogleda – derviš Sari. Projahao je pored kuća na svom hitrom konju i otišao prema vrelu. Buna je to predvečerje nabujala kao nikad do tad pa je nije mogao preći. Večernja molitva je završena, a ljudi su mislili da je derviš odsjeo u nekoj begovskoj kući. Ali, sati su prolazili, a on se nije vraćao. Tražili su ga i tražili, ali je bilo uzalud. Derviš je misterizno nestao. Pošto je Sari bio dobar i plemenit čovjek, na mjestu gdje su ljudi smatrali da je njegova duša prešla na bolji svijet, sagradiše mu turbe.

Na sivom kamenu pećine kao da je uklesana sva ova historija i mami vas da posjetite ovo mjesto. Huk Bune, prekrasna tekija i zelenilo doživljaj su koji se ne smije propustiti!
0
Fizika vam to nece reci ali najjaca sila na ovom svijetu je zelja

User avatar
Mutevelija
Energetski vampir
Energetski vampir
Reactions: 8031
Posts: 55381
Joined: 28 Nov 2015, 20:04
Location: Left 28 Jul 2019, 20:26
Status: Online

Re: Mistični Blagaj: Mjesto gdje ljubav izvire ispod kamena

Post by Mutevelija » 07 Nov 2018, 20:42

Izvire šipak ništa im nije sveto :ccc

Mirni derviši templari :valja
Čuj sufizam mirna islamska sekta :valja
0
"Of all the things I've lost, I miss my mind the most."

User avatar
Melek
Deer Hunter
Deer Hunter
Reactions: 3272
Posts: 13189
Joined: 20 Jun 2013, 23:18
Status: Offline

Re: Mistični Blagaj: Mjesto gdje ljubav izvire ispod kamena

Post by Melek » 07 Nov 2018, 20:46

Hasul Frau i Zeleno Melajče

Halima je izula cipele oslanjajući se o zid,pokucala na vrata a zatim ušla u veliku sobu Derviša hadzi Hasana. Zatekla ga je samog u sobi .Hadzi Hasan joj je bio okrenut leđima , dok je sjedio na debeloj ovčijoj postekiji ,kraj furune u kojoj je podlagao vatru .Pokraj hadzi Hasana stajale su drvene rahle na kojima se nalazio Časni Kur'an , veliki tespih sa drvenim bobicama ,metalna činija sa drškom , kašika i posuda sa vodom i komadici olova .

Halima lagahno zatvarajući vrata nazva selam …

U sobi je vladala tišina. Čulo se samo pucketanje vatre u furuni,i otkucaji starg sahata na zidu. Velika soba hadzi Hasana je bila neobično lijepo namještena i zastrta lijepim ćilimom i serdžadaom a na zidovima velike levhe sa Kur'anskim ajetima. Sve je bilo na svom mjestu, pa čak i dolapi sa raznim ukrasima na njima,i vezenim havli mahramama .Sve je to stvaralo lijepi ambijent i udobnost….

Halima je stajala kod vrata kao ukopana.

Halima je bila jako lijepa , vitka plavuša, vrijedna pametna a nadasve poštena seoska djevojka. Odrasla je u mnogobrojnoj siromašnoj , ali ponosnoj obitelji tog kraja . Razlikovala se od ostalih seoskih djevojaka jer je radila sve poslove u polju, iako je bila izrazito krhka. Udade se za Selima ,čaršijskog bećara nemirnog duha, koji je vodio buran život, trošeći na žene, kocku i kafane, …Oduvijek je volio da popije, a samo iz poštovanja prema majci ,sa kojom je živio i koju je beskrajno volio , nije se često opijao. “Smiriće se kad se oženi, a tek kad mu se rode djeca, neće ni on više tako halijedati …” govorila je majka Zejna ,kad bi je kone pitale i zapitkivale šta je ovo a šta ono…

Tek nakon što hadzi Hasan zatvori vratašca od furune, ne okrećući se, uzvrati selam…

Derviš hadzi Hasan je bio udovac .Živio je sam u svojoj kući pokraj drevne tekije sa velikim bunarom okruženim mirisnim lipama i borovima. Bila je očaravajuća za posjetitelje jer je smještena u prelijepom krajoliku nadomak izvora rijeke. Derviš hadzi Hasan je bio visok i naočit čovjek , izrazito bijele puti, smeđe kose i brade.Bio je veliki vjernik,koji je svakodnevno provodio vrijeme u ibadetu ,zato su ga ljudi cijenili i poštovali. Pružao je pomoć svim ljudima u nevolji, bez obzira na vjeru i naciju.Zvali su ga i “zeleno melajće”zbog njegove dobrote i zato što je na glavi imao tradicionalnu kapu crvenkaste boje sa zelenim omotom (destar) inače odjeća derviša ima simbolično značenje: kapa predstavlja grobni kamen, ogrtač simbolizira lijes, a bijela haljina stoji umjesto mrtvačkog pokrova. Mnogi su dolazili k njemu iz udaljenih krajeva,da bi od njega dobili zapis – spas od svih bolesti i uroka . Nadasve skroman ali i osobenjak, čovjek sa vlastitim stavovima i slobodom da gradi svoj život po vlastitim uvjerenjima. Kolale su priče po čarsiji, da voli žene, pa su zbog toga mnogi zbijali šale,obično pazarnim danom, kad bi se čaršinlije okupljali ispred dućana i kahvedzinice kod Salihage.

Hamal Zuhdija,koji je uvijek bio tu ,i čekao da ga neko pozove, da mu do kuće donese dzak brašna, ili drva za ogrijev , uvijek je imao neku novu priču o hadzi Hasanu. A tek kad bi od prisutnih dobio cigaru ili kahvu, tada bi počeo svoju eglenu: “Aman ljudi, ne ćosate..Bog ga je obdario,da neukom svijetu prenosi riječi života…i ja se ibretim; onom jetimu Mehaginom ,te ograisa onomad nedje pod strehu ,nadje neki ilač …Vallahi, i onoj Zahidovoj Hasni …poslije toliko vakta ,eno je ,trbuh do zuba…” Svi prisutni su ga slušali pažljivo ,tek neko od mladjarije dobaci: ” Zuhdo bolan ,mogo si pripomoć ,no nemaš kad od dzakova…”

Spuštajuci mašice na podu, ispod furune ,Derviš hadzi Hasan prouči šehadet ,okrenu se prema Halimi i ustade.
Tek tada, plamen iz zažarene furune obasja prelijepo Halimino lice.Stajali su nepomično jedno naspram drugog .Nekoliko trenutaka kasnije ,hadzi Hasan sa rukama na prsima pognu glavu,i započe učiti Ajetul kursiju… Halimi se činila cijela vječnost prije nego je čula tihi glas hadzi Hasana.dok je gledao u njene zelene oči,a ona Stidljivo spustila glavu.

Halima je dugo u tajnosti pripremala svoj odlazak hadzi Hasanu, a strahovala je da neko ne sazna .Najviše se bojala da ne sazna njen muž,kojeg je neizmjerno voljela a koji se sada nalazio stotinama kilometara daleko od nje.

Ne navršivši ni petnaest godina života, Selim je ostao bez oca.U to vrijeme Selimoova majkaje je radila u perionici i kao samohrana majka je brinula o mladom Selimu. Tek što je Selim izrastao u lijepog i vidjenog momka, počeo je raskalašan život mladog čovjeka.Bančio je i tukao se po kafanama,provodio sa nemoralnim ženama i gubio na kartama, trošeći zadnje majčine pare…Majka Zejna,sasvim slučajno, upoznaje Halimu na tržnici . Halima je pazarnim danom donosila i prodavala povrće i mliječne proizvode ,koje su sami proizvodili na selu…Majka Zejna plaho begenisa Halimu ,te na nagovor majke Zejne ,Selim se oženi lijepom Halimom.

Majka Zejna je bila jako sretna jer je Selim mnogo manje pio i lutao.Ubrzo su mladenci dobili i dvoje djece pa je i u kući bila velika radost
Stara majka zbog bolesti ostaje bez posla pa je Selim bio prinudjen da ide za Njemačku trbuhom za kruhom…Tako je mlada Halima ostala u kući da brine o djeci i o staroj majci,koja je bila nepokretna i prikovana za postelju.Problemi bi nastajali tek kada bi Selim dolazio povremeno kući na odmor .Ponovo je počeo piti i osvićati po kafanama…U svojim pijankama ,u zadimljenim kafanama rasklimanih stolova i kariranih stoljnjaka sa rupama i flekama , punih elite sa plitkim mozgovima i dubokim džepovima,sa damama sumnjivog morala, i mirisom ustajalog alkohola i jeftinog parfema .Okružen pevaljkama i konobaricama hvalio se ,kako su švabice lijepe žene, ali da je najljepša njegova Halima, halal i hasul Frau.

Znao je u njegovim pijanim noćima često i zapjevati:

” Molila se žuta dunja
toj lijepoj djul Halimi
čuj, Halima, dodji bona
rodne grane oberi mi…”

Derviš hadzi Hasan,diže glavu, mirno pogleda Halimu pa reče :

“Snašo,ti nemaš sihir, niti imaš u sebi džine, niti je tvoja bolest vezana za dzinsko -šejtansko djelovanje,no
došla si nepropisno odjevena,bez mahrame na glavi i bez mahrema…”

Halima podiže glavu,i u jednome trenu pogledi im se susretoše i dodirnuše,
dok je hadzi Hasan gledao u njene oči poput izvora nenadmašne ljepote…

Mlada Halima je živjela u porodičnoj kući sa svekrvom i svoje dvoje malodobno djece ,dok se njen muž Selim ,kao i mnogi drugi stanovnici ovog kraja ,početkom 1960-ih godina , nalazio na tzv. privremenom radu u Njemačkoj . Osjećajući se sve više usamljenom i napuštenom, mlada Halima tone u more mračnih misli. Počinje sumnjati da je muž vara sa švabicama . Brižnu mladu Halimu razdiru sumnja ,strah i čarsijske priče da će ostati bez muža.Svakog dana, sve je više osjećala jaku glavobolju,pa je prije nego što ju je shrvala bolest, skupivši snagu odolazi kod Derviša hadzi Hasana za savjet …

“Nisam došla za hamajliju niti za zapise i saljevanja strave, hadzi Hasane..”reče tiho Halima.
“Moja hamajlija i moj zapis je moj Selim,njega nosim i u srcu i o vratu…neuka sam i sa sela…nauči me da proučim rukju i Ajetul kursiju.
Bogobojazna sam i poštena i uvjerena sam da će ona pomoći i meni i mom Selimu i mojoj staroj majci…znam da to liječenje nema svog direktnog uticaja, nego da je to Allahovim dž.š. htijenjem…”
“Šta bi ovo Svemogući!? “jedva čujno prozbori sebi u bradu hadzi Hasan. Dohvati rukom sa dolapa nekoliko požutjelih listova na kojima je bila ispisana rukja i Ajetul kursija i dade ih Halimi.
Kad Halima izadje,hadzi Hasan ,zbunjen i zapanjen,ne samo njenom ljepotom već i njenim traženjem znanja i njegovoj vrijednosti, sjede na postekiji pokraj raširenih drvenih rahli sa Kur'anom ,prouči šehadet pa tiho izusti:

“Vela haule, gube mi se harfovi… ”
0
Etežal!

User avatar
Mutevelija
Energetski vampir
Energetski vampir
Reactions: 8031
Posts: 55381
Joined: 28 Nov 2015, 20:04
Location: Left 28 Jul 2019, 20:26
Status: Online

Re: Mistični Blagaj: Mjesto gdje ljubav izvire ispod kamena

Post by Mutevelija » 07 Nov 2018, 20:48

Joj što moraju sve pokvariti nekim romantikama glupostima.
Nije to tekija na buni, niti je bila, čak šta više žene i muškarci se nisu miješali tu.
1
1 Image
"Of all the things I've lost, I miss my mind the most."

User avatar
Pasaga
Hadžija
Hadžija
Reactions: 2658
Posts: 21504
Joined: 09 Dec 2012, 16:58
Location: NORDPOL
Zodiac:
Status: Online

Re: Mistični Blagaj: Mjesto gdje ljubav izvire ispod kamena

Post by Pasaga » 07 Nov 2018, 20:50

.... 5+ ...lajkova ..... :cool
1
1 Image
"Ne uzimaj hranu iz tanjira brata svojeg, jer će oslabiti, i ma koliko te volio, tako slab ti neće biti od pomoći, i ostaćeš sam".

User avatar
Mutevelija
Energetski vampir
Energetski vampir
Reactions: 8031
Posts: 55381
Joined: 28 Nov 2015, 20:04
Location: Left 28 Jul 2019, 20:26
Status: Online

Re: Mistični Blagaj: Mjesto gdje ljubav izvire ispod kamena

Post by Mutevelija » 07 Nov 2018, 20:57

Spuštajuci mašice na podu, ispod furune ,Derviš hadzi Hasan prouči šehadet ,okrenu se prema Halimi i ustade.
Tek tada, plamen iz zažarene furune obasja prelijepo Halimino lice.Stajali su nepomično jedno naspram drugog .Nekoliko trenutaka kasnije ,hadzi Hasan sa rukama na prsima pognu glavu,i započe učiti Ajetul kursiju… Halimi se činila cijela vječnost prije nego je čula tihi glas hadzi Hasana.dok je gledao u njene zelene oči,a ona Stidljivo spustila glavu.

Pa ne bare se žene ćursi dovom :valja
To je ajet o zaštiti ali u principu govori o Bogu iz sure Krava ajet 255

Snašo,ti nemaš sihir, niti imaš u sebi džine, niti je tvoja bolest vezana za dzinsko -šejtansko djelovanje,no
došla si nepropisno odjevena,
bez mahrame na glavi i bez mahrema…”

Halima podiže glavu,i u jednome trenu pogledi im se susretoše i dodirnuše,
dok je hadzi Hasan gledao u njene oči poput izvora nenadmašne ljepote…
E to šejhu nek si joj reko.
0
"Of all the things I've lost, I miss my mind the most."

User avatar
lejlamo
Inventar foruma
Inventar foruma
Reactions: 8950
Posts: 6967
Joined: 23 Feb 2018, 18:17
Mood:
Zodiac:
Status: Online

Re: Mistični Blagaj: Mjesto gdje ljubav izvire ispod kamena

Post by lejlamo » 07 Nov 2018, 21:06

mistiku ne volem.
1
1 Image
Volim što sam Ero...s kamena i drače..Ko poskok što skače...

User avatar
Rum
Urednik foruma
Urednik foruma
Reactions: 14735
Posts: 48399
Joined: 17 Oct 2010, 17:29
Mood:
Zodiac:
Contact:
Status: Online

Re: Mistični Blagaj: Mjesto gdje ljubav izvire ispod kamena

Post by Rum » 07 Nov 2018, 21:07

lejlamo wrote:
07 Nov 2018, 21:06
mistiku ne volem.
a sooooo :p
0
Fizika vam to nece reci ali najjaca sila na ovom svijetu je zelja

User avatar
lejlamo
Inventar foruma
Inventar foruma
Reactions: 8950
Posts: 6967
Joined: 23 Feb 2018, 18:17
Mood:
Zodiac:
Status: Online

Re: Mistični Blagaj: Mjesto gdje ljubav izvire ispod kamena

Post by lejlamo » 07 Nov 2018, 21:10

naka me jeza spopadne i neugodno mi od toga.
1
1 Image
Volim što sam Ero...s kamena i drače..Ko poskok što skače...

User avatar
Mutevelija
Energetski vampir
Energetski vampir
Reactions: 8031
Posts: 55381
Joined: 28 Nov 2015, 20:04
Location: Left 28 Jul 2019, 20:26
Status: Online

Re: Mistični Blagaj: Mjesto gdje ljubav izvire ispod kamena

Post by Mutevelija » 07 Nov 2018, 21:18

lejlamo wrote:
07 Nov 2018, 21:06
mistiku ne volem.
El-Lejl

Noć

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi noći kada tmine razastre,

2. i dana kad svane,

3. i o­noga koji muško i žensko stvara -

4. vaš trud je, zaista, različit:

5. o­nome koji udjeljuje i ne griješi

6. i o­no najljepše smatra istinitim -

7. njemu ćemo Džennet pripremiti;

8. a o­nome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim

9. i o­no najljepše smatra lažnim -

10. njemu ćemo Džehennem pripremiti,

11. i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, neće koristiti.

12. Mi smo dužni ukazati na Pravi put,

13. i jedino Nama pripada i o­naj i ovaj svijet!

14. Zato vas opominjem razbuktalom vatrom,

15. u koju će ući samo nesretnik,

16. o­naj koji bude poricao i glavu okretao,

17. a od nje će daleko biti o­naj koji se bude Allaha bojao,

18. o­naj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se očistio,

19. ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati,

20. već jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevišnjeg stekao,

21. i o­n će, zbilja, zadovoljan biti!

(Kur'an Časni)
Eto sura sa tim imenom
Ve lejli iza jagša
0
"Of all the things I've lost, I miss my mind the most."

User avatar
Krokodil Behko
Globalni moderator
Globalni moderator
Reactions: 8144
Posts: 82831
Joined: 21 Apr 2010, 22:40
Location: nesto u čevljanovićima
Status: Online

Re: Tekije u BiH

Post by Krokodil Behko » 19 Nov 2018, 09:50

9. i o­no najljepše smatra lažnim -

10. njemu ćemo Džehennem pripremiti,

Lijepo može biti i zlo.
0
online

User avatar
Laser
Osvježenje foruma
Osvježenje foruma
Reactions: 751
Posts: 1793
Joined: 31 Mar 2016, 16:01
Status: Online

Re: Mistični Blagaj: Mjesto gdje ljubav izvire ispod kamena

Post by Laser » 19 Nov 2018, 11:45

lejlamo wrote:
07 Nov 2018, 21:06
mistiku ne volem.
Ni ja.
0
Moj put je trnovit. Ko cijeni svoje noge, nek me nipošto ne slijedi.

Post Reply

Return to “Historija”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest