SAMO SVIJEST = BOG, POSTOJI

Diskusije o životu i životnim problemima, stavovima. Savjetovanje.

Moderators: Krokodil Behko, Nora Ibsenova

Ljubo
Sitna buranija
Sitna buranija
Reactions: 29
Posts: 114
Joined: 25 Jun 2019, 06:37
Status: Offline

Re: SAMO SVIJEST = BOG, POSTOJI

Post by Ljubo » 28 Dec 2020, 03:04

ŠTA U ZAKONU POSTOJANJA PODRAZUMIJEVA RIJEČ I POJAM "RAZUMIJEVANJE"?
planamac wrote: 06 Sep 2020, 15:42 Ljubo, molim te za pojašnjenje.

Po Zakonu postojanja ništa u stvarmosti ne može, ni postojati, niti se desiti a da se ne upotrijebe svih sedam mogućih fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji: naprezanje, kretanje, opažanje, osjećanje, pamćenje, mišljenje i razumijevanje.

Nije mi jasno kakvu "vrstu razumijevanja" imaju npr. oni koji se prema ideji 'Zakona postojanja' i tvojim korektnim, dobronamjernim, ljubaznim objašnjenjima bez ijedne uvrede prema bilo kome i/ili čemu, odnose s ličnim nipodaštavanjem, omalovažavanjem, vrijeđanjem, "pljuvanjem"...

Razumijevanje doživljavam kao ljubav, odnosno smatram da je ljubav = razumijevanje tj. voljeti = razumjeti,

Usput, nabavio sam bedževe i radim na širenju "dobre vijesti", tj. Zakona Postojanja, koliko mogu i znam...
Ljubav je OSJEĆANJE isto kao i MRŽNJA. Osjećanje ljubavi ima značenje DOBRA, a osjećanje mržnje, ZLA.

Razumijevanje NIJE OSJEĆANJE, ali je povezano sa osjećanjima DOBRA i ZLA isto kao i ljubav i mržnja. Što znači da OSJETITI ljubav ili mržnju, odnosno Dobro i Zlo, je jedno, a RAZUMJETI ljubav ili mržnju, tj. DOBRO ili ZLO, je nešto sasvim drugo.

Sposobnosti OSJEĆANJA i RAZUMIJEVANJA, isto kao i ostalih pet sposobnosti Svijesti ( naprezanje, kretanje, opažanje, pamćenje i mišljenje), kao fizičke i psihičke radnje, služe Svijesti da pomoću njih POSTOJI, odnosno, da se SAMOODRŽAVA i svaka od ovih 7 sposobnosti i radnji ima svoju posebnu ulogu u tom samoodržavanju.

Kao prvo, uloga svih tih 7 sposobnosti i radnji jeste da Svijest pomoću njih dovede sebe u stanje SVJESNOSTi, jer Svijest kad ne bi bila ničega svjesna, ne samo da ne bi bila Svijest, već je ne bi ni bilo. Svih ovih 7 sposobnosti i radnji su nužne, tj. imaju svoju ulogu u postojanju Svijesti i ako bi samo jedna nedostajala, postojanje Svijesti ne bi bilo moguće. Pokušaću sada da objasniim ULOGU posebno svake od ovih 7 fizičkih i psihičkih radnji. A posebno sposobnost i radnju RAZUMIJEVANJA, koja kod ljudi još uvijek nije do kraja razvijena i upotrijebljena, što je glavni razlog što se sva moguća ZLA ponavljaju od kada Čovječanstvo postoji i zbog kojih uvijek iznova na isti način strada i pati.

Pokušaću prvo da objasnim ulogu fizičkih radnji NAPREZANJA I KRETANJA. Bez ove dvije fizičke sposobnosti i radnje Svijest, s obzirom da nije materijalna, ne bi imala šta da opazi, osjeti, zapamti, a kasnije, ne bi imala o čemu da misli, niti da bilo šta razumije, a time ujedno, ne bi imala čega da bude svjesna.

A šta se kasnije dešava kad se Svijest napregne, pokrene, opazi, osjeti i zapamti to svoje naprezanje i kretanje?

Dešava se to da se Svijest zbog naprezanja i kretanja umori i kad-tad mora da se zaustavi ZASPI i odmori. Prilikom spavanja i odmaranja ona nužno mora da pređe iz SVESNOG stanja u NESVJESNO i u tom stanju ostane sve dok ne povrati svoju snagu i energiju koju je naprezanjem i kretanjem potrošila. Da bi poslije toga ponovo mogla da se PROBUDI, odnosno, iz NESVJESNOG stanja pređe u SVJESNO.

I tek u tom trenutku buđenja Svijesti dolaze do izražaja uloge psihičkih sposobnosti MIŠLJENJA I RAZUMIJEVANJA. Bez ove dvije sposobnosti i radnje buđenje Svijesti i ponovni prelazak iz NESVJESNOG stanja u SVJESNO, ne bi bilo moguuće.

Šta je UZROK pojavljivanja ovih dviju psihičkih radnji i kakva je njihova uloga?

UZROK mišljenja i razumijevanja je ZAPAMĆENO ISKUSTVO fizičkih radnji naprezanja i kretanja koje je Svijest prije spavanja izvršila, koje u trenutku buđenja Svijesti prelazi u psihičku radnju MIŠLJENJA i RAZUMIJEVANJA tog zapamćenog iskustva. I uloga ovih dviju psihičkih sposobnosti i radnji jeste da pomoću njih Svijest POŽELI (doboje VOLJU) ponovo da se napregne i pokrene i ponovo OSJETI zadovoljstvo u svom naprezanju, kretanju i materijalnom postojanju. Koje će ponovo da zapamti kao INFORMACIJU, tj, ZNANJE, da bi poslije svog odmaranja pomoću PROMIŠLJANJA i RAZUMIKJEVANJA tog Znanja, ponovo mogla da se napregne i pokrene.

I tako BESKONAČNO, bez početka i kraja, u prošlost i budućnost, Svijest uvijek iznova, kao psihička pojava i proces, uzrokuje sebe kao fizičku pojavu i proces, da bi zatim, uz pomoć sebe kao fizičke pojave i procesa, ponovo uzrokovala sebe kao psihičkiu pojavu i proces. To vječito, naizmjenično samouzrokovanje fizičkih procesa uz pomoć psihičkih i obratno, se najbolje ogleda i razumije na primjeru "jaje-koka". Jaje sa DNK informacijom o koki će kao psihički proces da uzrokuke koku kao organizovani fizički proses naprezanja, kretanja i rada Svijesti. Da bi koka, na kraju, kao fizički i organizovani proces naprezanja i kretanja, uzrokovala jaje sa DNK informaciojom o sebi kao fizičkom organizovanom procesu naprezanja i kretanja. I tako beskonačno u prošlost i budućnost.

I tek na kraju, sada, ako smo na pravi način shvatili sve ovo što je naprijed rečeno, možemo govoriti o pravoj ulozi psihičke sposobnosti RAZUMIJEVANJA u cjelokupnom tom , vječitom, samoponavljajujćem, psihofizičkom procesu, pomoću kojega se Svijest vječito SAMOOIDRŽAVA.

Kakva je uloga sposobnosti RAZUMIJEVANJA?

Naime problem je u tome što CILJ i SVRHA naprezanja, kretanja i fizičkog, materijalnog postojanja Svijesti, nije da ona tom prilikom DOŽIVLJAVA, tj. OSJEĆA NEZADOVOLJSTVO i ZLO, već ZADOVOLJSTVO i DOBRO. I problem je u tome što postoje dva oblika naprezanja i kretanja:
1. NEORGANIZOVANO i HAOTIČNO sa značenjem NEZADOVOLJSTVA i zla i
2. ORGANIZOVANO i HARMONIČNO sa značenjem ZADOVOLJSTVA i DOBRA.

Takođe, postoje i dva principa naprezanja i kretanja, od kojih jedan ima značenje Haosa i Zla, a drugi, Harmonije i Dobra. Princip Haosa i Zla je ubjeđenje da je podjela, konkurencija, mržnja i borba svakoga sa svakim, u kojoj jači preživljava, u kojoj je pravo jačega njegovo prirodno pravo i u kojoj su dozvoljena sva sredstva, najbolji način da se ostvari Zadovoljstvo i Dobro kao CILJ i SVRHA postojanja Svijesti. A princip Harmonije i Dobra je ubjeđenje da se Zadovoljstvo i Dobro mogu postići samo uz pomoć jedinstva svih, mira, reda, ljubavi svakoga sa svakim i uz pomoć pravedne podjele rada i rezultata rada.

Sve ovo podrazumijeva da SPOSOBNOST RAZUMIJEVANJA služi tome DA SE RAZUMIJE da se pomoću principa podjele, konkurencije, mržnje i borbe svakoga sa svakim NE MOŽE ostvariti Harmonija, Zadovoljstvo i Dobro kao Svrha i Cilj, već samo pomoću principa jedinstva svih, uzajamn og pomaganja, ljubavi i pravedne podjele rada i rezultata rada.

I upravo je to ono glavno gje je sposobnost RAZUMIJEVANJA kod cijelog Čovječanstva zakazala, podbacila i uslovilla da se svi ljudi svijeta od svog postanka, pa sve do danas ponašaju NERAZUMNO. Ljudi od svog postaka, pa sve do danas, nisu u stanju da ostvare materijalno i duhovno blagostanje, Harmoniju, Zadovoljstvo i Dobro, kao svoj vječiti životni san, Svrhu i Cilj, jer uvijek biraju pogrešan princip pomoću kojega se to ne može ostvariti, tj. biraju princip podjele, konkurencije, mržnje, borbe, Haosa i Zla. Umjesto princip Harmonije i Dobra, tj. princip jedinstva, mira, uzajmanog pomaganja, ljubavi i pravedne podjele rada i rezultata rada.

U čemu se, zapravo to ljudsko NERAZUMIJEVANJE i ta golema ljudska pogreška ogleda?

Ogleda se kroz ČETIRI najveća i najgora svjetska ZLA
(četiri biblijska "jahača apokalipse"). To su:

1. Politička podijeljenost svijeta;
2. Nacionalna podijeljenost svijeta;
3. Vjerska podijeljenost svijeta:
4. i klasna podijeljenost svijeta.


Ove četiri svjestske podjele su, od kada Čovječanstvo postoji, pa sve do danas, uzrokovale sva moguća i najgora svjetska ZLA. Što znači da ljudi neće postati RAZUMNA bića sve dok ove četiri svjestske podjele postoje i dok god ljudi budu ubijeđeni da je najbolji princip održanja podjela , konkurencija, mržnja i borba svakoga sa svakim.

U Univerzumu NIJE tako. Sve materijalne forme kao organizovani sistemi kretanja i rada Svijesti - atomi, nebeska tijela, sistemi nebeskih rijela, tijela ćelija, biljaka, životinja, ljudi itd. - nisu napravljeni po principu takvih vrsta podijeljenosti, konkurencije, mržnje i borbe, već isključivo po principu jedinstva, mira, ljubavi i pravedne podjele rada i rezultata rada. Ljudksi organizam uvijek možemo da uzmeo kao primjer savršenstva, u kojem je princip jedinstva, ljuvavi, pravednosti i visoke organizacije rada, sa značenjem Harmonije, Zadovoljstva i Dobra, maksimalno ostvaren. Kad bi u Univerzuzmu bio u primjeni princip podjele, konkuencije i borbe, Univerzum, ne samo da bi se u cjelosti srušio, već ne bi mogao ni da nastane.

REZIME:
Najkraće, RAZUMIJEVANJE je psihička sposobnost Svijesti da jednom učinjeno i zapamćeno ZLO nikada više ne ponovi. Drugim riječima, RAZUMIJEVANJE je sposobnost razlikovanja Dobra i Zla, koja služi Svijesti da može u svojstvu NAGONA SAMOODRŽANJA vječito da teži od nepostojanja sa značnjem NEZADOVOLJSTVA i ZLA, ka postojanju sa značenjem ZADOVOLJSTVA i DOBRA.

U skladu sa ovim prirodnim pravilom i ZAKONOM, ljudi Čovječanstva još uvijek nisu razumna bića, jer jedna i ista zla (međusobne podjele, konkuencije, mržnje, ratove, razne vrste nasilja i siromaštvo, popnavljaju već hiljadama godina, tvrdeći da je to prirodan ZAKON samoodržanja, da ima značenje DOBRA i da tako treba.

planamac wrote: 06 Sep 2020, 15:42Usput, nabavio sam bedževe i radim na širenju "dobre vijesti", tj. Zakona Postojanja, koliko mogu i znam...
Ti bedževi nisu samo simbol Zakona Postojanja, već su ujedno i simbol principa jedinstva svijeta, mira , uzajamnog pomaganja, ljubavi svakoga sa svakim i iznad svega, simbol su pravedne podjele rada i ezultata rada. Dakle, to je simbol principa Harmonije, Zadovoljstva i Dobra, koji je glavni princip Zakona postojanja. Ljudi koji odluče njime da se obilježe, stvaljaju do znanja drugim ljudima da su oni RAZUMNI, a to znači da su oni za svijet bez političkih, nacionalnih, vjerskih i klasnih granica, podjela i pripadnosti. Što se tiče različitih svjetskih vjerskih učenja, ona mogu da ostanu, jer su većim svojim dijelom pozitivna i kao takva mogu da budu korisna svim ljudima svijeta. Važno je samo da se ljujdi ne smiju po njima dijeliti, organizovati i institucionalizovati. RAZUMNI LJUDI, tj. nosioci bedža, pristaju da budu organizovani samo kao jedinstvena svjetska ekonomska zajednica, sa pravednom podjelom rada i rezultata rada i nikako drugačije. Znači, samo kao ljudski organizam, unutar kojeg, osim pravedne podjele rada i rezultata rada nikakvih drugih - političkih, nacionalnih, vjerskih, ni klasnih, podijeljenosti, kao uzroka Haosa i Zla, NEMA.
1
1 Image

User avatar
planamac
Na probnom
Na probnom
Reactions: 10
Posts: 21
Joined: 13 Nov 2019, 09:04
Status: Offline

Re: SAMO SVIJEST = BOG, POSTOJI

Post by planamac » 30 Dec 2020, 09:38

Svi mi kao čovječanstvo smo jedno biće i jedna svijest. Svi smo mi djelići svijesti te naše Kolektivne Svijesti koju je Jovan Bogoslov u Bibliji nazvao imenom "Jagnje", a sjedinjenje čovječanstva sa njim, imenom "Jagnjetova ženidba". I svi mi, ljudi se usavršavamo u domeni znanja onog zanimanja kojim se već bavimo i koje nam naviše kao pojedincima odgovara, pa makar to bilo i samo znanje kako se pletu čarape od ovčje vune. Svako znanje je za čovječanstvo potrebno i svaki čovjek je zadužen da ovlada nekim znanjem i sačuva ga, jer to je jedino blago koje u zemaljskom materijalnom svijetu može da se stekne i u trenutku smrti sa sobom ponese, da bi moglo da se koristi kasnije, prilikom nove inkarnacije čovječanstva na Zemlji ili nekoj drugoj planetu u Svemiru.
Ljubo, molim te možeš li još malo o ovome gore citiranom nešto reći, pojasniti - naravno ako se ima šta još reći tj. dodati.
Posebno me zanima ovo "podebljano i podvučeno", odnosno (nije mi jasno) kako se to znanje/blago 'ponese', i da li se u toj novoj inkarnaciji bude svjesno tog 'prethodnog znanja' koje smo prenijeli, ponijeli sa sobom, kako li je već ispravnije reći?
Usput, ne shvatam baš šta je inkarnacija tj. nisam siguran šta se kome pod tim "podrazumijeva", pa bi bilo dobro i to doreći, usaglasiti se oko značenja tremina...!?
0
Zemlja je planam, život je razum, Bog je Svijest!

Ljubo
Sitna buranija
Sitna buranija
Reactions: 29
Posts: 114
Joined: 25 Jun 2019, 06:37
Status: Offline

Re: SAMO SVIJEST = BOG, POSTOJI

Post by Ljubo » 31 Dec 2020, 00:35

planamac wrote: 30 Dec 2020, 09:38Ljubo, molim te možeš li još malo o ovome gore citiranom nešto reći, pojasniti - naravno ako se ima šta još reći tj. dodati. Posebno me zanima ovo "podebljano i podvučeno", odnosno (nije mi jasno) kako se to znanje/blago 'ponese', i da li se u toj novoj inkarnaciji bude svjesno tog 'prethodnog znanja' koje smo prenijeli, ponijeli sa sobom, kako li je već ispravnije reći?
O tome mogu da govorim samo na osnovu mojih mnogobrojnih "izlazaka iz tijela" i odvajanja od tijela, čula i mozga. Kojom prilikom sam uvijek i dalje mogao isto tako dobro i jasno i da znam i razmišljam i opažam sve ono što sam znao, razmišljao i opažao kao i kad sam bio u budnom stanju vezan za tijelo, čula i mozak. Dakle, kad čovjek umre i odvoji se od tijela, čula i mozga, gotovo ništa se u pogledu čovjekove svjesnosti ne mijenja, kao ni u pogledu daljeg korištenja 7 fizičkih i psihičkih sposobnosti. Plus što se poslije izlaska iz tijela pojavljuju neke druge mogućnosti korištenja ovih sposobnosti, koje sa tijelom nisu moguće, kao na primjer, letiti, prolaziti kroz betonske zidve ili se susretati sa umrlim rođacima i razgovarati sa njma, za koje tada znamo da su umrli. Dakle, mi bez tijela, čula i mozga i dalje zadržavamo sva svoja zhnanja i sjećanja, kao i mogućnost opažanja materijalnog svijeta oko sebe, ali se bez tijela, čula i mozga gubi mogućnost komuniciranja sa materijalnim svijetom i djelovanja u njemu.

Uz napomenu, kad se Čovječanstvo ujedini i uspostavi trajni mir i ravnopravan društveni i ekonomski poredak i kad se u Čovječanstvo inkarnira njegova Kolektivna Svijest i informatički (telepatski) poveže sve ljude, tada će ljudi sa lakoćom moći da se prebacuju iz jedne dimenzije u drugu, što podrazumijeva da će po volji moći da prelaze iz materijalnog svijeta u duhovni i tako paralelno žive u oba svijeta. Nešto slično kao što je antropolog Karlos Kastaneda opisao u svojim djelima, ako si ih čitao, gde indijanski vrač Don Huan taj duhovni svijet oko nas naziva imenom "odvojena stvarnost".
planamac wrote: 30 Dec 2020, 09:38Usput, ne shvatam baš šta je inkarnacija tj. nisam siguran šta se kome pod tim "podrazumijeva", pa bi bilo dobro i to doreći, usaglasiti se oko značenja tremina...!?
Inkarnacija znači ući u tijelo nekog djeteta u trenutku kad se ono rađa i odvaja od majčine duše (aure) koju je koristilo tokom razvoja tujela u majčinoj utrobi. Jer ako se ne bi desilo da neka druga duša uđe iz vana u tijelo djeteta kad se ono rađa, ono bi odmah nakon rođenja umrlo. Isto kao što i čovjek umre kad se ta ista duša na kraju čovjekovog života odvoji od tijela, koja se u njega prilikom rođenja inkarnirala. Ili kao što bi i moje tijelo umrlo svaki put kad sam ja izlazio iz njega, da "svjetlosno biće" svaki put nije ulazilo u moje tijelo i zamjenjivalo mene u tijelu, sve dok se ja ne vratim nazad u tijelo. Kojom prilikom sam ja uvijek bio svjestan trenutka te zamjene, jer sam iz ranije stečenog iskustva znao da, kad god osjetim blago srujanje elekticiteta u mom tijelu koji dolazi spolja, da u tom trnutku neka izvanjska duša ulazi u moje tijelo i da ja tada mogu da izađem iz tijela.

Taj lagani udar električne struje prilikom dodira tijela sa nekom izvanjskom dušom sam iskusio i na obrnut način, kada dam se nalazio izvan tijela, kada sam pokušao da dodirnem moju suprugu koja se nalazila u kukinji i nešto kuvala. Kojom prilikom sam ja osjetio da me trese struja, a ona, kada sam je kasnije pitao da li je nešo osjetila, rekla je da nije. Vjerovatno zato što je bila potpuno budna. Dok sam ja prilikom smjenivanja sa "svjetlosnim bićem" u mojem tijelu uvijek bio u polubudnom, tj. meditativnom stanju. U potpuno budnom stanju to se, vjerovatno, nikome i ne dešava. Dok se to, na primjer, mnogim ljudima kada se nalase u snu ili polusnu, dešava, pa onda u panici skaču iz kreveta jer ne znaju šta im se desilo. Ta panika će svim ljudima da se desi kad se budu sjedinjavali sa svojom Kolektivnom sviješću. Ima u Bibliji (po Mateju 24:27) gdje i Isus to objašnjava, kad taj događaj opisuje kao "munju koja sijeva od Istoka do zapada". Isus taj događaj opisuje kao "veliku nevolju" za sve ljude kakve nije bilo od postabka svijeta, kada će svi ljudi početi nkuda da bježe i bježanjem da se spase, jer neće znati šta im se dešava. Inače, Svijest se fizički uvijek manifestuje kao elektromagnetno polje. Cijeli Univerzum je napravljen od elektriciteta i osim elektriciteta nikakva druga energija ne postoji. To potvrđuje i Tesla kad kaže "sve je elektricitet". Dodajući tome da je istovremeno sve i "energija" i "svjetlost", s obzirom da se elektricitet ujedno fizički manifestuje i kao energija i kao svjetlost.

Možda na kraju treba još da pomenem razlog zašto se ljudi, poslije rođenja u fizičkom tijelu, ne sjećaju svojih ranijih života. To je zato što se vežu za tijelo, čula i prazan mozak u kojem nema nikakvih informacija i zato što u vrijeme dok su vezani za tijelo čula i mozak ne mogu da se sjete ničega čega u mozgu nema, sve dok kasnije, kada odrastu kao ljudi, ne pokušaju da se uz pomoć meditacije oslobode vezanosti za tijelo, čula i mozak i na taj način pokušaju da dožive nešto drugo, što sa tijelom ne mogu. Moja kćerka je doktor za kinesku medicinu i između ostalog se bavi i "regresijom". To je neka vrsta hipnoze, kada ljudi zapadaju u poluhipnotički san i tada počinju da se sjećaji i glasno pričaju neka sjećanja iz svojih ranijih života, a moja kćerka to snima i kasnije kada se probude dadne im to da pogledaju i poslušaju o čemu su pričali. I ja sam htjeo da to pokušam, ali mene n ije mogla da hipnotiše. Ja lično, kada sam izlazio iz tijela samo jednom sam pokušao da se sjetim nekog mog ranijeg života i tom prilikom mi se stvorio prizor pred očima nekakve željezničke stanice negdje n a Zapadu, kao u Austriji. Vidjeo sam čovjeka odjevenog u odjelo sa pelerinom na leđima i cilindrom na glavi. Išao je sa žemom i djetetom i koferom u ruci su ulazili u voz. U tom trenutku sam znao da sam to ja, mada to ni malo nije ličilo na mene kakav sam ja tada bio u trenutku kada sam te prizore posmatrao. Za čudo, jednom prilkom sam putovao za Njemačku i na jednoj željezničkoj stanici u Austriji sam morao da izađem iz voza i nakon kraćeg vremena presjednem u drugi voz za Njemačku. Tada mi se desilo nešto nevjerovatno što i danas pamtim, a to je veoma jak osjećaj da mi je sve to što sam oko sebe vidio bilo veoma poznato. Okretao sam se oko sebe i posmatrao panoramu tog gradića i brda oko njega i sve to mi je bilo jako poznato, iako sam bio svjestan da nikada ranije, u ovom sadašnjem životu, u tom gradu nisam bio.
2
2 Image

User avatar
planamac
Na probnom
Na probnom
Reactions: 10
Posts: 21
Joined: 13 Nov 2019, 09:04
Status: Offline

Re: SAMO SVIJEST = BOG, POSTOJI

Post by planamac » 12 Jan 2021, 10:05

Kada bi Svijest uistinu bila materijalna - a ona to nije - mogla bi bez naprezanja i umaranja da se kreće, pa bi život trajao vječno. Ali nije materijalna, a MORA da bude materijalna, jer ako ne bi bila, ne bi bila svjesna ničega, pa ni sebe same, jer ne bi imala o čemu da stekne životno iskustvo, tj. znanje, s obzirom da se iskustvo, tj. znanje, može steći samo o nečemu što je MATERIJALNO. To i jeste razlog što Svijest može da stekne iskustvo, tj. znanje, samo o sebi kao napregnutoj, pokretnoj, materijalnoj sili i pojavi, a nikako i o sebi kao nematerijalnoj sili i pojavi. O sebi kao nematerijalnoj sili i pojavi može samo da SAZNA da ona POSTOJI i to samo uz pomoć svojih fizičkih i psihičkih radnji u vrijeme kad ih vrši.

Svijest ni o čemu drugom i ne može da stekne iskustvo i znanje, osim o svojim fizičkim i psihičkim radnjama. Upravo zbog toga u fizici i prirodnim naukama i važi stav da samo ENERGIJA I INFORMACIJA POSTOJI. Uostalom sve materijalne forme od kojih se Svemir sastoji su samo organizacije naprezanja, kretanja i rada žive i svjesne ENERGIJE, i u Svemiru nikakvih drugih informacija, tj. znanja, osim o materijalnim formama kao sistemima kretanja i rada, NE POSTOJE.
Ljubo, molim te, da mi pokušaš malo šire ili drugačije objasniti gore citirano, naročito ovo 'podebljano'. Naime, nije mi jasna razlika između - Svijest - može da „sazna“ ('o nematerijalnom') i može da stekne „znanje“ ('o materijalnom'), tj. između ove dvije vrste spoznaje, kako sam to ja povezao, shvatio...?!
0
Zemlja je planam, život je razum, Bog je Svijest!

Ljubo
Sitna buranija
Sitna buranija
Reactions: 29
Posts: 114
Joined: 25 Jun 2019, 06:37
Status: Offline

Re: SAMO SVIJEST = BOG, POSTOJI

Post by Ljubo » 13 Jan 2021, 01:47

planamac wrote: 12 Jan 2021, 10:05Ljubo, molim te, da mi pokušaš malo šire ili drugačije objasniti gore citirano, naročito ovo 'podebljano'. Naime, nije mi jasna razlika između - Svijest - može da „sazna“ ('o nematerijalnom') i može da stekne „znanje“ ('o materijalnom'), tj. između ove dvije vrste spoznaje, kako sam to ja povezao, shvatio...?!
Ne može se to objasniti drugačije nego kako sam već objasnio. Mogu da pkušam to isto da objasnim samo malo drugačijim riječima i malo opširnije.

Stvar je samo u tome da Svijest može steći ZNANJE O SEBI samo uz pomoć svojih psihičkih sposobnosti opažanja, osjećanja i pamćenjja i nikako drugačije. Ali problem je u tome što se opaziti, osjetiti i zapamtiti može samo ono što je MATERIJALNO, a Svijest to NIJE. Zato ona o sebi kao nematerijalnoj pojavi nikada i ne može steći nikakvo znanje, niti postati svjesan sebe kao nematerijalne pojave. Zato Svijest, da bi postala sebe svjesna, osim tri psihičke sposobnosti - opažanja, osjećanja i pamćenja - mora da raspolaže i sa dvije fizičke sposobnosti: naprezanja i kretanja, pomoću kojih postaje materijalna, da bi tako mogla samu sebe da opazi, osjeti i zapamti.

Ali, pronlem u vezi samospoznaje Svijesti i dalje postoji. Naime, kada se Svijest napregne i pokrene, ona ni tada ne može steći nikakvo znanje o sebi kao Svijesti, tj. o sebi kao KRETAČU koji se napreže i kreće, već samo o svojim fizičkim radnjama naprezanja i kretanja. Dakle, može da stekme znanje samo o svojoj fizičkoj spoljašnosti, koja je relativna, jer može i da nastane i nestane. A i dalje ne može da stekne znanje o SEBI KAO SVOJOJ SUŠTINI, tj. o svojoj UNUTRAŠNJOSTI, tj. znanje o sebi kao Svijesti. Tako da ostaje činjenica da Svijest nikada i ni na koji način ne može steći nikakvo znanje o sebi, bez obzira da li miruje i nalazi se u nematerijalnom stanju ili se napreže i kreće i nalazi se u materijalnom stanju. Upravo zbog toga naučno, tj. empirijski nikada neće moći da se riješi problem postojanja Svijesti.

Pa sada može da se postavi pitanje, odakle meni ideja da sam riješio tajnu postojanja Svijesti i to rješenje još nazvao NAUKOM O SVIJESTI?

Odatle, što Svijest, iako nikada i ni na koji način ne može opaziti, osjetiti i zapamtiti sebe, ni steći bilo kakvo znanje o sebi kao Svijesti, ona ipak može za sebe ZNATI DA POSTOJI i da osim nje ničeg drugog nema za šta bi se moglo tvrditi da POSTOJI. Kako i pomoću čega?

Uz pomoć svojih 7 fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji i to samo u vrijeme kad ih vrši, jer ona tada zna i da POSTOJI i da je ona ta koja te svoje fizičke i psihičke radnje vrši. To je, naravno, ona metoda samodokazivanja POSTOJANJA SVIJESTI koju je francuski filozof Dekart još prije 400 godina otkrio kada je rekao: "Mislim, dakle, (Ja-Svijest = BOG) postojim. I ne samo pomoću psihičke radnje mišljenja, Svijest može samoj sebi da dokaže da postoji uz pomoć bilo koje fizičke ili psihičke radnje, u vrijeme kad bilo koju od tih sedam radnji vrši.

Tako da, kad se sve sabere, možemo da zaključimo da Svijest nikada ne može raspolagati nikakvim ZNANJEM O SEBI kAO SV IJESTI, već samo o svojim fizičkim i psihičkim radnjama, a to su materija, život i Univetzum, koji se ne sastoje ni od čega drugog do od 7 fizičkih i psihičkih radnji Svijesti, koje Svijest i čini i opaža i pamti.

Da bi ovo objašnjenje postojanja Svijesti bilo kompletno, potrebno je, osim fizičkih radnji naprezanja i kretanja i psihičkih radnji opažanja , osjećanja i pamćenja tog naprezanja i kretanja, objasniti još i ulogu psihičkih radnji mišljenja i razumijevanja. Kakva je njihova uloga?

Da bi se objasnila uloga psihičkih radnji mišljenja i razumijevanja, prvo treba zati da može da se misli i razumije samo ono što se ZNA, a to je uvijek samo ono što može da se opazi, osjeti i zapamti. A imajući na umu da Svijest može čulno i vančulno da opazi, osjeti i zapamti samo svojih 7 fizičkih i psihičkih radnji, to je razuzmljivo da ona ne može ni misliti, ni razumjeti ništa drugo do te svoje fizičke i psihičke radnje koje je opazila, osjetila i zapamtila. Kakvu korist može da ima od tog svog Znanja i njegovog promišljanja i razumijevanja?

Kad Svijest ne bi mogla da razmišlja o svojim radnjama naprezanja, kretanja, opažanja, osjećanja i pamćenja i kad ne bi mogla da ih razumije, onda nikada ne bi mogla da POŽELI I STVORI NAMJERU da se napregne, ni pokrene, a zatim ni da opazi svoje naprezanje i kretanje, ni osjeti, ni zapamti. Dakle, psihičke radnje mišljenja i razumijevanja joj služe, kad se zaustavi, umiri i odmori, da pomoću njih uvijek iznava stvora u sebi želju i namjeru da te iste svoje radnje naprezanja, kretanja, opažanja, osjećanja i pamćenja, koje je ranije već činila, ponovi. I upravo to je način na koji Svijest vječito postoji, tako što uz pomoć svojih psihičkih radnji mišljenja i razumijevanja uzrokuje svoje fizičke i psihičke radnje naprezanja, kretanja, opažanja, osjećanja i pamćenja, da bi kasnije pomoću, kada se zaustavi i umiri i zaspi, pa se probudi, pomoću mišljenja i razumijevanja tih zapamćenih radnji naprezanja i kretanja mogla ponovo da se napregne i pokrene. Što znači da bez ZNANJA, tj. bez INFORMACIJE o naprezanju i kretanju, ne bi moglo da bude nikakvog naprezanja i kretanja, tj. ne bi moglo da bude nikakve ENERGIJE, a samim tim, ni materije, života, ni Univerzuma.

A takođe znači i to da bez naprezanja i kretanja, tj. bez energije, materije, života i Univerzuma, ne bi moglo da bude nikakve INFORMACIJE o materiji životu i Univerzumu. Što znači da su energija i informacija vječito naizmjenično uslovljene i da jedna bez druge nisu moguće. Ovo je princip "JAJE-KOKA". To je primjer na kojem lako može da se dokaže da osim informacije i energije ničeg drugog nema, i primjer sa kojim se lako dokazuje da su energija i informacija naizmjenično uzajamno uslovljene.

Sve ovo naučnici - fizičari i biolozi - već znaju kad tvrde da samo ENERGIJA I INFORMACIJA POSTOJI. A ono što još uvijek nisu shvatili i ne znaju, jeste da se Energija i Informacija manifestuju u obliku 7 fizičkih i psihičkih radnji, bez kojih svjesnosti ne može da bude, a samim tim ni Svijesti. I ne znaju da tih sedam fizičkih i psihičkih radnji ne mogu postojati same po sebi bez Svijeti kao njihovog vršioca.

Na sve ovo treba još dodati da tu nikakvog POČETKA ne može da bude. Na istio način kao što jajeta ne može da bude ako prije njega ne postoji koka da ga snese, niti koke može da bude ako prije nje ne postoji jaje da se iz njega izleže, tako isto ni energije ne može da bude bez informacije, ni informacije bez energije. A kako je to moguće, možemo razumjeti samo kad shvatimo da su i energija i informacija samo 7 fizičkih i psihičkih radnji kojih ne može da bude bez Svijesti koja ih vrši i pomoću njih sebe dovodi u stanje svjesnoti i tako samu sebe uzrokuje kao Svijest.


Da bi na kraju, kad se pitamo ŠTA POSTOJI, odgovor uvijek glasio da postoji samo S VIJEST i njenih 7 fizičkih i psihičkih SPOSOBNOSTI (JA+7) koje se nikada ne gube i nikada ne počinju i ne završavaju. Dok 7 fizičkih i psihičkih RADNJI SVIJESTI naizmjenično uvijek iznova i počinju i završavaju. Isto kao i koka i jaje, zato jer Svijest se prilikom naprezanja i kretanja, tj, prilikom materijalnog postojanja, uvek UMARA, pa na kraju uvijek iznova mora i da se zaustavlja i ODMARA. To je razlog zašto Univerzum i život u njemu mora vječito i uvijek iznova i da se gradi i ruši. A glavna sila i energija koja uzrokuje da to tako vječito bude je OSJEČANJE NEZADOVOLJSTVA I ZLA, koje će uvijek da se pojavi kad se Svijest kretanjem i radom umori i natjera je da se zaustavi, umiri i odmori. I uvijek će da se pojavi kad se Svijest odmori, da je natjera da se ponovo napregne i pokrene i sve što je ranije bezbroj puta ponavljala, opet ponovi. I tako vječito, bez Početka i Kraja.

Uz napomenu da se postojanje mateije, života i Univerzuma ne može parcijalno ojasniti uz pomoć niti i jedne prirodne ili duhovne nauke, već samo uz pomoć svih tih nauka zajedno. To je jedini način da se otkrije logika po kojoj materija, život i univerzum postoje, sa značenjem ZAKONA POSTOJANJA. I kraju, kad u cijelosti uspijemo da razumijemo Zakon postojanja, tek tada je uz pomoć njega moguće parcijalno objasniiti bilo šta. Pa sam i ja tako sada morao da objasnim cijeli Zakon postojanja da bih mogao parcijalno da odgovorim na tvoje pitanje o SAMOSPOZNAJi Svijesti kao materijalnoj i nematerijalnoj pojavi, koje si gore postavio. Koje na kraju glasi da Svijest o sebi kao nematerijalnoj pojavi ne može steći nikakvo znanje, što je i logično, već samo kao materijalnoj. Bez obzira što Svijest u svom izvornom obliku nije materijalna, već nematerijalna. Dakle, suština Svijesti nije materijalnost, već nematerijalnost.

Ovaj post ću da prenesem i na forum "Kliks-Ba" jer i tamo je dosta velika posjećenost ove teme. Pozdrav svima koji je prate.
1
1 Image

User avatar
Čarobni
Inventar foruma
Inventar foruma
Reactions: 4956
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2015, 01:03
Status: Offline

Re: SAMO SVIJEST = BOG, POSTOJI

Post by Čarobni » 13 Jan 2021, 01:49

Moram popit' neki prašak da upratim ovu temu.
1
1 Image

Remzudin
Aktivni forumaš
Aktivni forumaš
Reactions: 742
Posts: 3366
Joined: 29 Feb 2016, 19:05
Status: Offline

Re: SAMO SVIJEST = BOG, POSTOJI

Post by Remzudin » 13 Jan 2021, 12:58

Čarobni wrote: 13 Jan 2021, 01:49 Moram popit' neki prašak da upratim ovu temu.
smrkni kokaina,bolje ces kontati
0

Post Reply

Return to “Filozofija & Psihologija”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests