Bitka na Lijevče Polju

Moderator: Krokodil Behko

User avatar
Melek
Deer Hunter
Deer Hunter
Posts: 29042
Joined: 20 Jun 2013, 23:18
Has thanked: 3593 times
Been thanked: 2421 times
Status: Offline

Bitka na Lijevče Polju

Post by Melek » 24 Sep 2014, 20:47

Bitka na Lijevče Polju je sukob koji se odigravao od 30. marta do 8. aprila 1945. između Hrvatskih oružanih snaga NDH s jedne strane te Jugoslovenske vojske u otadžbini tj. četnika s druge strane nedaleko Banja Luke. Snagama NDH je zapovjedao general Vladimir Metikoš, a četničkim vojvoda Pavle Đurišić. Bitka je završena potpunim porazom četnika. Nakon 2. sv. rata četnički emigranti su je nazivali "drugim Kosovom".

Šta je prethodilo bitci:
U jesen 1944. četnici su bili raspršeni po tlu čitave bivše Jugoslavije. Snage Crvene armije su ušle u Srbiju i pomogle Titovim partizanima u zarobljavanju i uništavanju četnika. Četnički zapovjednik Srbije, pukovnik Keserović, i njegove trupe, su bili zarobljeni, vodstvo pobijeno, a ljudstvo prisilno priključeno partizanima. Druga četnička vojska pod vodstvom "popa" Momčila Đujića, generala Damjanovića, vojvode Dobroslava Jevđevića i generala Mušickog je preko Nijemaca poslana u Istru i Sloveniju. Treća i najveća četnička vojska bila je pod zapovjedništvom vojvode Pavla Đurišića i vojvode Petra Bačevića. Ta vojska se sastojala od 17.000 ljudi i u to vrijeme se nalazila u Crnoj Gori u blizini granice s NDH. Među njima je bilo četnika iz Sanđaka, BiH, Crne Gore i dijela Srbije.

Četnički planovi:
Kada su Nijemci počeli napuštati Crnu Goru četnici su odlučili poći s njima jer im u kraju preplavljenom partizanima nije bilo opstanka. Malo prije polaska stigla je zapovijed od četničkog vrhovnog zapovjednika Draže Mihailovića (koji se nalazio u Srbiji) da krenu prema Bosni gdje će se spojiti sa navodnih "100.000" četnika iz Srbije. Koncentracija je određena na prostoru između rijeka Bosne, Vrbasa i Save. Đurišićevi četnici su 5. decembra 1944. krenuli sjeverno uz Drinu i u selu Kožuhe susreli se sa Dražom Mihailovićem. Uz njega je bilo samo desetak hiljada ljudi a onih "100.000" nisu nikada ni postojali. Većina Mihailovićevih snaga tih zadnjih mjeseci su bili prisilno mobilisani seljaci iz Srbije koji su bježali iz četnika prvom prilikom.

Kakve su dalje bile četničke namjere postoji više verzija priče:

- Ustaški emigranti su nakon rata tvrdili da su te četničke snage trebale napasti Zagreb (nakon što Nijemci odu iz njega), srušiti NDH i tako se pred zapadnim saveznicima dokazati kao "snažna antifašistička vojska s kojom moraju računati".

- Partizanski izvori kažu da je Draža Mihailović želio iskoristiti Đurišićeve snage da se vrati u Srbiju i podigne "antikomunistički ustanak"; Đurišić to nije prihvatio, otkazao je poslušnost Mihailoviću i započeo je pokret svojih snaga prema Sloveniji.

- Četnički izvori tvrde da je sam Draža naredio Đurišiću da krene prema Sloveniji i spoji se sa tamošnjim četničkim snagama koje bi se predale Amerikancima. Činjenica je da su Đurišićevi četnici krenuli prema Lijevču polju nedaleko Banja Luke.

Početak bitke:
Snage NDH koje su su nalazile u blizini činile su 27.940 ljudi. 30. marta 1945. četničke snage su prešle rijeku Vrbas i zauzele selo Razboj. Odatle je četnički Sandžački korpus krenuo prema rijeci Savi i selu Dolinama na putu prema Bosanskoj Gradišci. U isto vrijeme tri satnije 5. bojne 10. ustaškog Stajaćeg djelatnog zdruga su po zapovjedi generala Metikoša krenule iz Banja Luke prema Bosanskoj Gradišci te zauzele položaj kod sela Gornje Doline. Tamo su se sukobili sa četnicima ali su zbog nesrazmjera u broju morali početi uzmicati. Istovremeno je i domaće hrvatsko stanovništvo počelo bježati prema Bosanskoj Gradišci u strahu od četnika. Tih dana su četnici poharali sela Junuzovce i Gornje Doline a pretpostavlja se da su ubili 2.500 civila. 2. aprila general Metikoš je sa oklopnim snagama 6. hrvatske divizije napao četnike nedaleko Dolina i u poludnevnoj borbi odbacio ih. Tom prilikom ustaše su zarobili četničkog oficira, kapetana Mijukovića. Crnogorac po nacionalnosti, pristaša ideje nezavisne Crne Gore i sljedbenik Sekule Drljevića, Mijuković se nije slagao s četničkom ideologijom i dao je ustaškim časnicima informacije o namjerama četničke vrhovne komande.


Lomi se pripremani napad na Bosansku Gradišku:
Iz dobivenih podataka general Metikoš i zapovjednik 17. hrvatske divizije general Marko Pavlović donose odluku o što skorijem odlučnom udaru na četnike. General Pavlović je isti dan prebacio u Bosansku Gradišku Oklopni sklop iz Novske i Topnički sklop iz Nove Gradiške te poslao još dvije pješačke bojne. Metikoš i Pavlović su se sastali u Bos. Gradišci i dogovorili plan napada. 5. bojnu 10. stajaćeg djelatnog sdruga su postavili u mjesto Vrbačko kao osiguranje od mogućeg partizanskog napada. Istog dana u 12.00 sati ustaško topništvo je sa tri mjesta započelo artiljerijsku vatru na četnički Sandžački korpus. Istodobno je ustaški oklopni sklop od 24 oklopna vozila i 4 tenka "Tigar" punom brzinom ušao u Doline i vatrom iz strojnica počeo pucati po četnicima koji su počeli bezglavo bježati. Nakon sat vremena borba je bila gotova. Ustaše su zarobili 400 četnika, među njima i nekoliko oficira dok je na bojnom polju ostalo ležati 2.000 mrtvih i ranjenih četnika. Ispitivanjem zarobljenih časnika ustaše su saznali da su četnici planirali taj isti dan napasti Bosansku Gradišku. Saznali su i sastav četničke vojske: Sandžački korpus, kojim je zapovjedao kapetan Kalajitović, Drinski korpus pod zapovjedništvom vojvode Draškovića te 5.000 crnogorskih četnika pod zapovjedništvom vojvode Agrama. Saznali su i da su četnici tokom dolaska na to područje imali pomoć Nijemaca.

Raskol u četničkom zapovjedništvu:
Zbog neočekivanog poraza njihove prethodnice, u glavnini četničke vojske došlo je do razmirica pa i do oružanog obračunavanja među oficirima. Vojvoda Đurišić je tada dao strijeljati nekoliko crnogorskih četničkih oficira kako bi primirio ostale i spriječio pobunu. No to je samo pojačalo nezadovoljstvo Crnogoraca koji su najvećim dijelom bili prisilno mobilisani i nisu se željeli boriti za ideju Velike Srbije. Kako je kapetan Mijuković pred ustaškim časnicima i predvidio, u noći 2./3. aprila 5.000 Crnogoraca je dezertiralo iz četnika, prešlo ustašama i ponudilo im pomoć u borbi protiv četnika. To je natjeralo Đurišića da promjeni plan. 3. aprila donio je odluku da neće napadati ni Bosansku Gradišku ni Banja Luku nego da sve preostale četničke snage trebaju prijeći na lijevu obalu rijeke Vrbas, zauzeti Lijevče Polje i sela Topole, Dubrave i Maglajan, ondje se opskrbiti namirnicama i konjima te odatle krenuti preko Kozare prema Kordunu gdje bi se spojili sa četnicima vojvode Đujića koji su im trebali krenuti u susret iz Slovenije. Dana 4. aprila Đurišić se odlučio na proboj kroz ustaške redove. U međuvremenu ustaše su na brzinu gradili i pojačavali bunkere na cesti Bosanska Gradiška-Banja Luka. Izgradnjom bunkera upravljao je inženjerijski dopukovnik Josić. U bunkerima je bila smještena domobranska 2. bojna 4. lovačkog Sdruga. Svaki bunker je bio naoružan sa po dva minobacača i jednim mitraljezom a posadu je činilo tridesetak ljudi. Bunkeri koji su bili smješteni na raskrsnicama cesta, Novoj Topoli, Gornjoj Topoli, Maglajanima i Laktašima bili su dodatno ojačani sa po jednim protivoklopnim topom. Na 40 km dužine ceste bila su izgrađena 22 bunkera. U Laktaše su neprimjetno stigli jedan ustaški oklopni sklop te dvije pješačke bojne i smjestili su se uz cestu prema Razboju. General Pavlović je postavio jedan oklopni sklop Ustaške obrane na cestu prema Donjim Doljanima, iza njega 4. bojnu na kamionima a jednu oklopnu satniju u selo Bukovac. 3. bojnu pod zapovjedništvom ustaškog bojnika Ante Vrbana poslao je u okolicu Vilusa kako bi spriječili mogući napad partizana s Kozare.

Glavna bitka:
U jutro 5. aprila u 2.00 sati četnici započinju frontalni napad na bunkere i obasipaju ih ručnim bombama, vatrom iz pješačkog naoružanja te bacača. Domobrani u bunkerima su pričekali da im se četnici približe na dovoljnu blizinu a zatim su otvorili vatru iz automata, minobacača i topova što stvara velike gubitke četnicima i unosi pometnju među njih. To je potrajalo cijeli dan i nastavilo se u noć.
Četnik Mihajlo Minić je nakon rata opisao bitku ovim riječima:"Dolina Lijevča Polja odjekuje grmljavinom od eksplozija granata i ručnih bombi. Ustaški tankovi brekću i seju vatru na sve strane. Noć se je pretvorila u dan." Ipak 6. aprila u 6.00 sati četnički odredi Garani i Omladinski odred pod vodstvom kapetana Perišića uspjeli su se probiti između bunkera i krenuli napasti 3. bojnu s leđa. General Pavlović je sa dijelom svoje divizije začepio mjesto četničkog prodora a zatim svoju rezervu, dvije oklopne satnije, poslao cestom Bukovac-Turjak u pomoć 3. bojni. Sa ostatkom snaga Pavlović se dao u lov na četničku grupu koja je činila oko 1.000 ljudi. Uskoro su ih njegove oklopne snage sustigle i napale, pritisak na 3. bojnu je otklonjen a od 1.000 četnika ubijeno je 500 dok su preostali pobjegli prema Kozari. 3. bojna, ojačana dvjema oklopnim satnijama krenula je u lov na preostalih 500 četnika. Dva dana kasnije jedna bojna 4. hrvatske divizije pod zapovjedništvom generala Zdenka Begića naišla je na tu četničku grupu i u potpunosti je uništila. Tokom noći sa 6. na 7. april zahvaljujući radu ustaških diverzanata panika u četničkim redovima dostiže vrhunac i četnici počinju bježati s lijeve na desnu obalu rijeke Vrbas s namjerom da se rasprše po obližnjim šumama. Medjutim u jutro 7. aprila ustaško topništvo počinje gađati čamce kojima su prelazili i time im odsjeca odstupnicu. Kako su se u blizini Bosanskog Petrovca i Sanskog Mosta počele okupljati partizanske snage a ne želeći voditi istodobno borbu na dvije strane, zapovjednik 4. Sbora general Josip Metzger donosi odluku o konačnom napadu na preostale četničke snage koje su brojale još 10.000 ljudi. Tačno u 11.00 sati snage 6. i 17. hrvatske divizije započinju opšti napad na četnike koji su se ukopali oko Razboja. Preko Dolina i Glamočana prema razboju kreće 1. oklopni sklop Ustaške obrane predvođen sa 4 tenka "Tigar", za njim motorizovana strojnička satnija i kamioni sa pješadijom. Jedan oklopni sklop 1. zdruga Ustaške obrane kreće cestom Brezovljani-Glamočani. Sa juga Oklopni sklop 6. divizije tjera četnike iz mjesta Kukolj prema Razboju. Iza njega dolaze motorizovana strojnička satnija i dvije pješačke bojne koje započinju sa četnicima frontalnu borbu. Domobrani izlaze iz bunkera i otvaraju oštru automatsku vatru. Pod naletom ustaških tenkova i oklopnih kola lomi se četničko desno krilo i ustaše dospijevaju u njegovu pozadinu te ga automatskom paljbom tuku s leđa. Četnički Drinski korpus se osipa a četnici uzalud pokušavaju zatvoriti mjesta ustaškog prodora. Pod neprekidnom ustaškom vatrom popračenom ručnim bombama nastaje panika i rasulo među četnicima. Četnici napuštaju svoje položaje i pokušavaju se spasiti bijegom ali uzalud jer su bili opkoljeni sa svih strana. Ustaška pješadija uništava i poljednji otpor četnika koji se predaju. U 13.00 sati bitka je bila gotova. Crnogorci koji su prethodnih dana dezertitrali iz četnika pokopali su mrtve. Ratni plijen je bio velik. Zarobljeno je oko 5.000 četnika, među njima i vojvoda Đurišić koji je pronađen kako se skriva ispod kola nadajući se da će po noći pobjeći. Morao je biti pažljivo čuvan da ga Crnogorci ne bi ubili.

Nakon bitke:
Nakon bitke Đurišić, a s njime i 1.500 njegovih oficira i istaknutijih četnika, su odvedeni u ustaški logor u Staroj Gradišci gdje su nekoliko dana kasnije svi pobijeni. Nepoznato je šta je bilo sa preostalih 3.500 četnika, najvjerovatnije su i oni pobijeni samo na nekom drugom mjestu. 5000 Crnogorca je premješteno pokraj Siska gdje su držani pod nadzorom ustaških vlasti. Ostavljeno im je oružje i stavljeni su pod zapovjedništvo Pavelićevog crnogorskog saveznika Sekule Drljevića koji ih je proglasio Crnogorskom narodnom vojskom. U maju su zajedno sa ustašama, domobranima i hrvatskim civilima krenuli na povlačenje prema Austriji. U Sloveniji su se odvojili od vojske NDH a jedna pročetnička grupa je ubila Drljevića. Kod Bleiburga su se predali partizanima. Većina je pobijena na "Križnom putu", rijetki preživjeli su završili u komunističkim logorima diljem Jugoslavije.

:djed
Weak people revenge.
Strong people forgive.
Intelligent people ignore.

User avatar
drugrankovic
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 6282
Joined: 14 May 2014, 10:18
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by drugrankovic » 08 Oct 2014, 10:26

Ti da pričaš o Đurišiću? Ja o tom krvoloku dražinom iz crne gore mnogo više znam. Znam i da su ovo laži koje ste nizmišljali. zajednički prebjeg su planirali na kraju određene ustaške formacije i đurišećevi četnici koji im je povjerovao. I budala zna da su omamljeni i potrovani tokom večere, a lično Đurišić je SPALJEN od strane ustaša avetinjo neobrazovana. Da spaljen živ, bačen u oganj, vatru da izgori četnički vojvoda i vođa četnika crne gore...nevjerovatno je šta sve izmišljate a ti pogotovo... Ti znaš o Đurišiću koliko i marica u kantar...
Dobro sve znam o njemu kao i o kovačević savi, čuvenom crnogorcu jugoslovenski orijentisanom i njegovom žrtvovanju da spase ranjenike i proboju koji jebio nezamisliv.... Isti taj savo kovačević je pre proboja pošto nijedobio pomoć od tita (planski) došao u cg u sela i od seljaka tražio dobrovoljce da pomognu u proboju sutjeske... Kako nije bilo odziva ubijao je na licu mjesta ko psihopata, sejući strah pa su neki morali prići njegovim jedinicama...


Zato ga nazivaju u crnu goru krvnikom partizanskim... A kako je završio? metak u leđa! Od tita poslata ubačena grupa. Kovačević je poručio titu zbog izdaje i ne pružanja pomoći da ako pređe sutjesku ili on ili tito!


to i budala zna...


aj ti bogumiliši i pazi na cipele dok se klanjaš... :D

mani se ti crne gore i izmišljanja
"Ja, koji sam sve prisluškivao, od skupštine do spavaće sobe, zadnji sam saznao šta mi se sprema.”

User avatar
drugrankovic
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 6282
Joined: 14 May 2014, 10:18
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by drugrankovic » 08 Oct 2014, 10:44

za tvoju informaciju... za đurišića su ustaše po oslobađanju jasenovca od partizana rekli da je ubijen i bačen u bunar... brzo su izvukli jedan leš ali to nije bio đurišić... potom je udba brzo došla do dokaza kako je i gde spaljen đurišić i kakvih je tu sve nagodbi to pseto četničko vodilo sa ustašama, a to oko lijveča polja je za diskusiju i konfuzna puškaranja koja su potrajala dugo... bilo je tu i zarobljavanja metikoša od bande đurišićeve kad je presretnut na putu gde je poslat iz zagreba... pa uslovi oku puštanja nagodbe dilovi trange frange...


Planiran je navodno i zajendički proboj i prebjeg a završili su potrovani mnogi a on u vatru...
"Ja, koji sam sve prisluškivao, od skupštine do spavaće sobe, zadnji sam saznao šta mi se sprema.”

User avatar
Melek
Deer Hunter
Deer Hunter
Posts: 29042
Joined: 20 Jun 2013, 23:18
Has thanked: 3593 times
Been thanked: 2421 times
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by Melek » 08 Oct 2014, 20:21

Smradu,

to da je Djurisic spaljen ko pacov to sam i ja vrlo dobro znao. Spaljen je u Staroj Gradisci u logoru i nije puno bolju sudbinu ni zasluzio.
Isto tako znam da ga je savladao (onako skolski, "by the books") njegov skolski drug, ustaski general-vitez Vladimir Metikos, banjalucanin, koji
je zajedno sa tim usljivim priglavcarom studirao na vojnoj akademiji u Beogradu (stara Jugoslavija). Domobrani, koji su kod Nove Topole
tvojoj bratiji jebali mater su mahom moji zemljaci, komsije, stariji ljudi koji su mi sve to pricali. Pricali su mi na primjer kako metak puskomitraljeza
kad pukne cetnika u po kokarde mu usput slomi vrat, tako da mu glavusa padne "za ledja" takoreci a on i dalje stoji jedno minut-dva, cak se u
upisa u cetnicke caksire pa tek onda padne ko svjetlac. I to znam. Kuzis?
Weak people revenge.
Strong people forgive.
Intelligent people ignore.

User avatar
drugrankovic
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 6282
Joined: 14 May 2014, 10:18
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by drugrankovic » 08 Oct 2014, 23:36

Lažeš ko pas. O domobranima junacima se sve zna. O tvojim đedovima takođe, njima su moji udbaši nanu naninu naplatili nebrojeno puta. Podvukli ste repove i bili sluge tudje. Moji nijesu nikad. Partizani su donijeli narodu slobodu a tebi poraz jer si potomak handžarista. Stoji jedno minut dva? Aj ne prdi. Malo su vas ubijali. Malo.
"Ja, koji sam sve prisluškivao, od skupštine do spavaće sobe, zadnji sam saznao šta mi se sprema.”

User avatar
Krokodil Behko
Globalni moderator
Globalni moderator
Posts: 120805
Joined: 21 Apr 2010, 22:40
Location: nesto u čevljanovićima
Has thanked: 7154 times
Been thanked: 8121 times
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by Krokodil Behko » 09 Oct 2014, 00:04

drugrankovic wrote:Malo su vas ubijali. Malo.
A da ti druže Rankoviću nisi malo pretjerao?

Koga to nas/njih? Nema generaliziranja - upamti.
online

User avatar
drugrankovic
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 6282
Joined: 14 May 2014, 10:18
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by drugrankovic » 09 Oct 2014, 00:06

Handžariste. Nijesam ga ni jendom nazvao smradom, ali handžaristom sada hoću. Čuj pričali mu domobrani? Njima je od rata najviše ostalo upamćeno usranih gaća od straha...
"Ja, koji sam sve prisluškivao, od skupštine do spavaće sobe, zadnji sam saznao šta mi se sprema.”

User avatar
Melek
Deer Hunter
Deer Hunter
Posts: 29042
Joined: 20 Jun 2013, 23:18
Has thanked: 3593 times
Been thanked: 2421 times
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by Melek » 09 Oct 2014, 13:19

To sto ti baziras sliku domobrana na propagandnim partizanskim filmovima je tvoja licna stvar. U Novoj Topoli su domobrani dobro odradili zadatak, nema tu sta da se laze. Nego ne ide mi u glavu ta tvoja mjesavina crnogorstine ("nijesu") i ekavice koje sve skupa nazur i nepismeno koristis. Interesantna neka kreatura. Da nisi mozda potomak Sekule Drljevica?
Weak people revenge.
Strong people forgive.
Intelligent people ignore.

User avatar
drugrankovic
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 6282
Joined: 14 May 2014, 10:18
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by drugrankovic » 09 Oct 2014, 14:08

ebo te sekula drljević... mrsko mi pisat pa umjem često skratit od nijesu u nisu... razumješ ti kako god da napišem tako da nema problem...

oli ćirilicu? :D


Нема проблема ево сад ћемо правопис. Твоји домобрани од којих си се наводно наслушао бајки су били обичне сукњетине - народ би реко пичке. Нијесу баш били потпуно невини и наивни на примјер док су усташе клале они су чували страже звиждукајући...


Чуј домобрани? Јесте партизани све лажу истина је у ханџаристима и химлеру...
"Ja, koji sam sve prisluškivao, od skupštine do spavaće sobe, zadnji sam saznao šta mi se sprema.”

User avatar
dr laganini
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 9234
Joined: 28 Jun 2016, 15:51
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by dr laganini » 11 Oct 2016, 21:03

Bitka na Lijevča polju je sukob koji se odigravao od 30. ožujka do 8. travnja 1945. između Hrvatskih oružanih snaga NDH s jedne strane te Jugoslavenske vojske u otadžbini tj. četnika s druge strane; nedaleko Banja Luke. Snagama NDH je zapovjedao general Vladimir Metikoš, a četničkima vojvoda Pavle Đurišić. Bitka je završena potpunim porazom četnika. Nakon 2. sv. rata četnički emigranti su ju nazivali "drugim Kosovom"..veliki poraz partizana i četnika..

User avatar
dr laganini
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 9234
Joined: 28 Jun 2016, 15:51
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by dr laganini » 11 Oct 2016, 21:03

U jesen 1944. četnici su bili raspršeni po tlu čitave bivše Jugoslavije. Postrojbe Crvene armije su ušle u Srbiju i pomogle Titovim partizanima u zarobljavanju i uništavanju četnika. Četnički zapovjednik Srbije, pukovnik Keserović, i njegove trupe, su bili zarobljeni, vodstvo pobijeno, a ljudstvo prisilno priključeno partizanima. Druga četnička vojska pod vodstvom "popa" Momčila Đujića, generala Damjanovića, vojvode Dobroslava Jevđevića i generala Mušickog je preko Nijemaca poslana u Istru i Sloveniju. Treća i najveća četnička vojska bila je pod zapovjedništvom vojvode Pavla Đurišića i vojvode Petra Bačevića. Ta vojska se sastojala od 17.000 ljudi i u to vrijeme se nalazila u Crnoj Gori u blizini granice s NDH. Među njima je bilo četnika iz Sandžaka, BiH, Crne Gore i dijela Srbije.

User avatar
dr laganini
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 9234
Joined: 28 Jun 2016, 15:51
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by dr laganini » 11 Oct 2016, 21:04

Kada su Nijemci počeli napuštati Crnu Goru četnici su odlučili poći s njima jer im u kraju preplavljenom partizanima nije bilo opstanka. Malo prije polaska stigla je zapovijed od četničkog vrhovnog zapovjednika Draže Mihailovića (koji se nalazio u Srbiji) da krenu prema Bosni gdje će se spojiti sa navodnih "100.000" četnika iz Srbije. Koncentracija je određena na prostoru između rijeka Bosne, Vrbasa i Save. Đurišićevi četnici su 5. prosinca 1944. krenuli sjeverno uz Drinu i u selu Kožuhe susreli se sa Dražom Mihailovićem. Uz njega je bilo samo desetak tisuća ljudi a onih "100.000" nisu nikada ni postojali. Većina Mihailovićevih snaga tih zadnjih mjeseci su bili prisilno mobilizirani seljaci iz Srbije koji su bježali iz četnika prvom prilikom

User avatar
dr laganini
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 9234
Joined: 28 Jun 2016, 15:51
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by dr laganini » 11 Oct 2016, 21:13

Kakve su dalje bile četničke namjere postoji više verzija priče:
Ustaški emigranti su nakon rata tvrdili da su te četničke snage trebale napasti Zagreb (nakon što Nijemci odu iz njega), srušiti NDH i tako se pred zapadnim saveznicima dokazati kao "snažna antifašistička vojska s kojom moraju računati".
Partizanski izvori kažu da je Draža Mihailović želio iskoristiti Đurišićeve snage da se vrati u Srbiju i podigne "antikomunistički ustanak"; Đurišić to nije prihvatio, otkazao je poslušnost Mihailoviću i započeo je pokret svojih snaga prema Sloveniji.
Četnički izvori tvrde da je sam Draža naredio Đurišiću da krene prema Sloveniji i spoji se sa tamošnjim četničkim snagama koje bi se predale Amerikancima. Činjenica je da su Đurišićevi četnici krenuli prema Lijevču polju nedaleko Banja Luke.

User avatar
Mohr
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 8978
Joined: 16 Aug 2015, 21:15
Has thanked: 1 time
Been thanked: 11 times
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by Mohr » 11 Oct 2016, 21:36

Evo ga upet u transu Image :pusi

User avatar
dr laganini
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 9234
Joined: 28 Jun 2016, 15:51
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by dr laganini » 11 Oct 2016, 21:38

..tebi save smeta..nisam ja otvorio temu.. :cudi

User avatar
Mohr
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 8978
Joined: 16 Aug 2015, 21:15
Has thanked: 1 time
Been thanked: 11 times
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by Mohr » 11 Oct 2016, 21:41

Nisi, al' bi je mog'o zatvorit :valja

User avatar
Mirelam
Forum [Bot]
Forum [Bot]
Posts: 12357
Joined: 13 Jul 2015, 20:47
Has thanked: 35 times
Been thanked: 337 times
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by Mirelam » 11 Oct 2016, 21:45

I onda svi zajedno pali u Blajburgu prilikom sverca farmerki. :ooo

User avatar
dr laganini
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 9234
Joined: 28 Jun 2016, 15:51
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by dr laganini » 11 Oct 2016, 21:50

Mohr wrote:Nisi, al' bi je mog'o zatvorit :valja
..zašto to je dio naše povjesti..i dobro i loše.. :stop

User avatar
dr laganini
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 9234
Joined: 28 Jun 2016, 15:51
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by dr laganini » 11 Oct 2016, 22:11

Snage NDH koje su su nalazile u blizini činile su 27.940 ljudi. 30. ožujka 1945. četničke snage su prešle rijeku Vrbas i zauzele selo Razboj. Odatle je četnički Sandžački korpus krenuo prema rijeci Savi i selu Dolinama na putu prema Bosanskoj Gradišci. U isto vrijeme tri satnije 5. bojne 10. ustaškog Stajaćeg djelatnog zdruga su po zapovjedi generala Metikoša krenule iz Banja Luke prema Bosanskoj Gradišci te zauzele položaj kod sela Gornje Doline. Tamo su se sukobili sa četnicima ali su zbog nesrazmjera u broju morali početi uzmicati. Istovremeno je i domaće hrvatsko stanovništvo počelo bježati prema Bosanskoj Gradišci u strahu od četnika. Tih dana su četnici poharali sela Junuzovce i Gornje Doline a pretpostavlja se da su ubili 2.500 civila.

2. travnja general Metikoš je sa oklopnim snagama 6. hrvatske divizije napao četnike nedaleko Dolina i u poludnevnoj borbi odbacio ih. Tom prilikom ustaše su zarobili četničkog oficira, kapetana Mijukovića. Crnogorac po nacionalnosti, pristaša ideje nezavisne Crne Gore i sljedbenik Sekule Drljevića, Mijuković se nije slagao s četničkom ideologijom i dao je ustaškim časnicima informacije o namjerama četničke vrhovne komande

User avatar
dr laganini
Inventar foruma
Inventar foruma
Posts: 9234
Joined: 28 Jun 2016, 15:51
Status: Offline

Re: Bitka na Lijevče Polju

Post by dr laganini » 11 Oct 2016, 22:18

..disam ja bio kad je ova tema otvorena..baniran vjerojatno..Iz dobivenih podataka general Metikoš i zapovjednik 17. hrvatske divizije general Marko Pavlović donose odluku o što skorijem odlučnom udaru na četnike. General Pavlović je isti dan prebacio u Bosansku Gradišku Oklopni sklop iz Novske i Topnički sklop iz Nove Gradiške te poslao još dvije pješačke bojne. Metikoš i Pavlović su se sastali u Bos. Gradišci i dogovorili plan napada. 5. bojnu 10. stajaćeg djelatnog sdruga su postavili u mjesto Vrbačko kao osiguranje od mogućeg partizanskog napada. Istog dana u 12.00 sati ustaško topništvo je sa tri mjesta započelo artiljerijsku vatru na četnički Sandžački korpus. Istodobno je ustaški oklopni sklop od 24 oklopna vozila punom brzinom ušao u Doline i vatrom iz strojnica počeo pucati po četnicima koji su počeli bezglavo bježati. Nakon sat vremena borba je bila gotova. Ustaše su zarobili 400 četnika, među njima i nekoliko oficira dok je na bojnom polju ostalo ležati 2.000 mrtvih i ranjenih četnika. Ispitivanjem zarobljenih časnika ustaše su saznali da su četnici planirali taj isti dan napasti Bosansku Gradišku. Saznali su i sastav četničke vojske: Sandžački korpus, kojim je zapovjedao kapetan Kalajitović, Drinski korpus pod zapovjedništvom vojvode Draškovića te 5.000 crnogorskih četnika pod zapovjedništvom vojvode Agrama. Saznali su i da su četnici tijekom dolaska na to područje imali pomoć Nijemaca.

Post Reply

Return to “Vojska, vojna tehnologija, bitke i strategije”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests